Wij delen kennis en ervaringen

O&O fonds en overige partners sector GEO

Dankzij de bedrijven in de sector Grondstoffen Energie en Omgeving (voorheen: Afval & Milieu) blijft Nederland schoon en leefbaar. De mensen die daar werken - zoals chauffeurs, beladers, vuilverbranders, sorteerders, werkvoorbereiders en planners - spannen zich dagelijks in om vuilnis op te halen, te verbranden, verwerken of hergebruiken.

Om deze dienstverlening op hetzelfde hoge niveau te houden volgt het O&O fonds GEO de ontwikkelingen binnen de verschillende thema's op de voet. De beleidsadviseurs ondersteunen de bedrijven in onze sector met de ontwikkeling en het beheer van hoogwaardige opleidingen en trainingen, met een visie op de hedendaagse arbeidsmarkt en door begeleiding in het verwerven van subsidies.

Subsidies en andere vormen van externe financiering zijn bruikbare stimuleringsmaatregelen voor werkgevers in disruptieve omgevingen. Vanuit Europese programma’s, maar ook de ESF-subsidies voor opleidingen en activiteiten ter stimulering van duurzame inzetbaarheid.

Samen met deskundigen van de bedrijven in de Subsidie Expertise Groep (SEG) wordt voortdurend gekeken naar de mogelijkheden van externe financiering voor bestaande en toekomstige bedrijfsactiviteiten en innovatie.

Website O&O fonds GEO

Onderaan deze pagina vindt u de overige partners van de GEO-bedrijven.

 

Tool voor subsidieverwerving

Speciaal voor de sectoren van de WENB is er samen met de O&O fondsen een tool voor subsidieverwerving gerealiseerd. Deze is bedoeld om onze leden op weg te helpen en niet om alle ins en outs van een regeling weer te geven.

Dat kunnen de websites van subsidieverstrekkers zoals bijvoorbeeld het Agentschap Sociale Zaken & Werkgelegenheid of de belastingdienst veel beter. Naar dergelijke websites wordt verwezen.

Tool voor subsidieverwerving

De vergoedingen en subsidies zijn ingedeeld in drie categorieën:

  • de sectie 'Scholing / Arbeidsmarkt', waarin alle regelingen op dat gebied zijn opgenomen. Daarbinnen kunt u op verschillende manieren zoeken; op activiteit, doelgroep, soort vergoeding en regio.
  • de sectie 'Innovatie', waarin een groot aantal regelingen op dat gebied in zijn opgenomen.
  • de sectie 'Alle vergoedingen', waarin alle bovenstaande regelingen zijn opgenomen.

Een inlogcode kan per e-mail worden aangevraagd bij het secretariaat van de O&O fondsen.

Overige partners

Tijdens de cao-processen werken de GEO-bedrijven samen met verschillende partners: de vakbonden en de brancheverenigingen.

Hieronder vindt u een overzicht met doorverwijzingen naar de websites van deze partners:

Arbocatalogus Afvalbranche en StAA

CNV Publieke Diensten

FNV Publiek Belang

NVRD

Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA)

Vereniging Afvalbedrijven