Wij delen kennis en ervaringen

Thema arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt is een bijzonder breed thema. Daarom is het noodzakelijk om op bepaalde aspecten te focussen. Vanuit een gefundeerd programma, met gedegen kennis van feiten en cijfers kunnen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt geanalyseerd en geïnterpreteerd worden. De WENB wil een serieuze gesprekspartner zijn voor overheden, scholen, kennisinstellingen en relevante maatschappelijke instellingen.

In gesprek met de sectoren in de breedste in van het woord over wat in komende drie, vijf of tien jaren de relevante ontwikkelingen zullen zijn. Op basis van gefundeerde analyses en interpretaties kunnen we samen nadenken over mogelijke scenario's en hoe de bedrijven in de verschillende sectoren daarop zo goed mogelijk kunnen anticiperen.

Bekijk de graphic hiernaast op groter formaat (jpg)

 


Het programma
Bij de interpretatie van feiten en cijfers houden we rekening met de maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen, maar ook met het gevoerde overheidsbeleid en de verwachtingen daaromtrent voor de toekomst.

Met behulp van inzichtelijke 'outlooks' proberen we de perspectieven voor werkgevers en werknemers te schetsen. Daarmee kunnen de cao-partijen hun achterbannen informeren, bewustmaken of uitnodigen voor discussie. Overheden, scholen, kennisinstellingen en maatschappelijke instellingen kunnen er ook hun voordeel mee doen.

Vier redenen voor onze focus op de arbeidsmarkt

 

Aanbod en vraag zijn lang niet altijd in evenwicht
De aanhoudend grote behoefte aan technisch en exact geschoolde mensen is een goed voorbeeld van de 'onbalans' op de arbeidsmarkt. Weten hoe groot de onevenwichtigheid is - en op welke terreinen deze speelt - is voor onze bedrijven belangrijke informatie om hun bedrijfsstrategie op te baseren. Daarom volgt de WENB, samen met de opleidings- en ontwikkelingsfondsen, voor haar sectoren, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nauwgezet.

naar boven

 

De invloed van de overheid op de arbeidsmarkt kan groot zijn
Het beleid van de overheid is erop gericht om inefficiëntie uit de markt de halen, om een eerlijk speelveld te creëren (zwakke partijen te beschermen) of om maatschappelijke problemen op te lossen. Dit kan van grote invloed zijn op de markt. Elke regering probeert hervormingen op de arbeidsmarkt door te voeren, bijvoorbeeld door het ontslagrecht te versoepelen of een andere verdeling van de welvaart te realiseren. Deze invloed van de overheid mag niet onderschat worden.

naar boven

 

Disruptie op de arbeidsmarkt als gevolg van de (energie)transitie
Door verschillende grote transities (ook wel de 'vierde industriële revolutie' genoemd) die inmiddels plaatsvinden hebben de arbeidsmarkt enorm veranderd. We weten dat de aard van de werkzaamheden verandert, maar het is nog steeds lastig om iets te zeggen over de hoeveelheid werk, de transitieperiode, de verhoudingen op de arbeidsmarkt en over de benodigde kennis en vaardigheden. Duidelijkheid is wel dat bedrijven en hun medewerkers 'wendbaar' moeten zijn om optimaal te kunnen anticiperen op de verschillende veranderingen.

naar boven

 

Cao partijen kunnen afspraken maken die arbeidsmarkt (meer) in evenwicht brengt
De belangrijkste ordenaars van sectorale arbeidsmarkten zijn de collectieven van werkgevers en werknemers. Terwijl de meeste markten relatief 'vrij' zijn, is er op de arbeidsmarkt sprake van regulering. Het is dus legitiem om op de arbeidsmarkt prijsafspraken te maken. Hiermee hebben zij een enorme invloed op het wel en wee van die markt.

naar boven

Meer weten over het thema arbeidsmarkt?

Voor informatie over de ontwikkelingen binnen het thema arbeidsmarkt kunt u contact opnemen met Marc Donckers.