Wij delen kennis en ervaringen

Thema arbeidsrecht

Eén van onze expertisevelden is het arbeidsrecht. Wij signaleren relevante arbeidsrechtelijke ontwikkelingen en vertalen deze naar de praktijk van onze leden en naar de cao’s. In dit deel van de website vindt u diverse publicaties, zoals: factsheets, nieuwsberichten, whitepapers en formats voor de arbeidsjuridische en HR-praktijk.

Als lid van onze vereniging heeft u toegang tot het Netwerk Arbeidsrecht, publicaties, actualiteitenbijeenkomsten en workshops.

Netwerk Arbeidsrecht
Het Netwerk Arbeidsrecht wordt gevormd door arbeidsjuristen en arbeidsvoorwaardenspecialisten van de aangesloten bedrijven. Het netwerk is een platform voor kennisdeling tussen de leden en verzorgt daarnaast de inbreng voor de Commissie Arbeidsrecht van VNO-NCW waaraan de WENB en de WWb deelnemen.

Wilt u deelnemen aan het Netwerk Arbeidsrecht, neemt u dan contact op met Gabriëlle Verberne.

Actualiteitenbijeenkomsten
Meerdere keren per jaar organiseren we voor onze leden een actualiteitenbijeenkomst in samenwerking met diverse partners, zoals advocatenkantoren, fiscalisten, pensioenspecialisten en het UWV.

Helpdesk Arbeidsrecht
Heeft u een arbeidsrechtelijke of cao-gerelateerde vraag, neemt u dan contact op met Gabriëlle Verberne.

Relevante linkverwijzingen
Veel informatie is online te vinden. Wij attenderen u graag op onderstaande websites:

Overheidsinformatie Wet- en Regelgeving

Overheidsinformatie Wet normering topinkomens (WNT)

Overheidsinformatie Wet werk en zekerheid (Wwz)

Werk.nl - Informatie over ontslag via UWV

Publicaties Arbeidsrecht