Wij delen kennis en ervaringen

Thema subsidieverwerving

Subsidies en vormen van externe financiering zijn onontbeerlijk voor de activiteiten van de O&O fondsen en de WENB-bedrijven. Vanuit Europese programma’s, in het bijzonder de ESF-subsidie voor opleidingen en activiteiten ter stimulering van duurzame inzetbaarheid.

In de laatste jaren is het werven van externe financieringsmogelijkheden uitgebreid met o.a. de sectorplannen van Minister Asscher en het Regionaal Investeringsfonds voor het mbo-onderwijs. En er zijn concrete plannen om een subsidieaanvraag in te dienen bij het Europese programma Erasmus Plus. Buiten de ervaring die we als O&O fondsen hebben opgedaan, ondersteunen we de bedrijven van de WENB om deze subsidiemogelijkheden optimaal te benutten.

Wij blijven voortdurend kijken naar de mogelijkheden voor externe financiering ten behoeve van bestaande en toekomstige bedrijfsactiviteiten (innovatie). Dit doen we samen met deskundigen van de bedrijven in de Subsidie Expertise Groep (SEG).

De O&O fondsen voorzien de WENB-bedrijven continu van actuele informatie over relevante subsidies. Bij een aantal subsidiemogelijkheden, zoals ESF en sectorplannen, worden de bedrijven geadviseerd en ondersteund. Op belangrijke thema’s worden  informatiebijeenkomsten georganiseerd. Zo ontstaat er een netwerk van ervaren medewerkers, die elkaar kunnen vinden en helpen. De ervaring met subsidies bepaalt immers in grote mate de benutting (lees: het succes) van de subsidie.

Tool voor subsidieverwerving
Speciaal voor de sectoren van de WENB hebben we samen met de O&O fondsen een tool voor subsidieverwerving gerealiseerd. Deze is bedoeld om onze leden op weg te helpen en niet om alle ins en outs van een regeling weer te geven. Dat kunnen de websites van subsidieverstrekkers zoals bijvoorbeeld het Agentschap Sociale Zaken & Werkgelegenheid of de belastingdienst veel beter. Naar dergelijke websites wordt in deze 'tool' verwezen.

De vergoedingen en subsidies zijn ingedeeld in drie categorieën:

  • de sectie 'Scholing / Arbeidsmarkt', waarin alle regelingen op dat gebied zijn opgenomen. Daarbinnen kunt u op verschillende manieren zoeken; op activiteit, doelgroep, soort vergoeding en regio.
  • de sectie 'Innovatie', waarin een groot aantal regelingen op dat gebied in zijn opgenomen.
  • de sectie 'Alle vergoedingen', waarin alle bovenstaande regelingen zijn opgenomen.

Een inlogcode kan per e-mail worden aangevraagd bij het secretariaat van de O&O fondsen.

Meer weten over subsidieverwerving?

Voor informatie over de ontwikkelingen binnen het thema subsidieverwerving kunt u contact opnemen met Marco Sassen.