Wij delen kennis en ervaringen

Thema arbeidsverhoudingen

Er bestaan verschillende definities van arbeidsverhoudingen. Het gaat om de betrekkingen tussen werkgevers en werknemers op collectief niveau, in tegenstelling tot de arbeidsrelatie die zich afspeelt op individueel niveau tussen werkgever en werknemer.

Op het collectieve niveau gaat het naast werkgevers en werknemers ook om partijen die het speelveld beïnvloeden, zoals de overheid en de sociale partners, maar ook de werkgeversverenigingen, vakorganisaties en ondernemingsraden. Bekende instituten zijn de Stichting van de Arbeid (STAR) en de Sociaal-Economische Raad (SER).

In het Sociaal Akkoord (2013) geeft de overheid de regie voor een steeds groter deel aan de sociale partners die over cao's spreken.

WENB Jaarthema 2018: 'Arbeidsverhoudingen 2025'
Vanaf 'Route 2020', die we nu een paar jaar volgen, kijken we alweer iets verder. Samen met de leden verkennen we dit jaar de routes die leiden naar de arbeidsverhoudingen van de toekomst. De wereld verandert snel en de ontwikkelingen verlopen soms onstuimig; vandaar onze associatie met een schip dat door woelige baren zijn weg baant. Recht tegen de wind in zeilen is kansloos, maar verder is alles mogelijk. Wij vragen de leden: "Welke koers kies jij?"

Lees meer over de invulling van het jaarthema

Download het boek 'Wereld van het Werk - een zoektocht naar de arbeidsverhoudingen van de toekomst' (pdf, let op: 9,4 Mb)

Snel meer weten

Hoe geeft de WENB invulling aan het thema arbeidsverhoudingen?

In de cao’s worden al langere tijd procesafspraken gemaakt, die gedurende de looptijd van de cao invulling krijgen. We zien een tendens om de cao ook tussentijds aan te passen op thema’s. We beginnen 'low profile': we zullen dit expertveld eerst intern invullen en verdiepen.

naar boven

 

Hoe kunnen wij bijdragen aan constructieve arbeidsverhoudingen?

Onder het thema arbeidsverhoudingen vallen verschillende activiteiten. Vanuit het expertisegebied zullen wij daarbij aansluiting zoeken. Waar mogelijk wordt al ondersteuning geboden; in welke vorm dat gebeurt hangt af van de vraag en context. We onderzoeken welke informatie en bronnen er op dit gebied bestaan. Ook onderzoeken we welke activiteiten er binnen onze netwerken ondernomen worden en we bekijken of deze binnen de inrichting van het thema arbeidsverhoudingen passen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Sociale innovatie: proeftuinen binnen de WWb
  • Bruistabletsessies NWb: samenwerken op een andere manier vormgegeven

naar boven

Meer weten over arbeidsverhoudingen?

Voor informatie over de ontwikkelingen binnen het thema arbeidsverhoudingen kunt u contact opnemen met Irma Visser of Reinier Rutjens.