Wij delen kennis en ervaringen

Thema opleiding & ontwikkeling

Dit expertgebied bestrijkt het terrein van mbo/hbo-beroepsonderwijs, inclusief omscholing, bijscholing en nascholing. We noemen dit ook wel 'post-initiële scholing'.

Het beroepsonderwijs is voor onze bedrijven een belangrijke leverancier van nieuwe medewerkers. Daarom is het voor de bedrijven van groot belang, dat de onderwijsprogramma’s zijn toegesneden op de vakbekwaamheidseisen van de bedrijven. Een goede samenwerking met het beroepsonderwijs en aansluiting op de benodigde beroepscompetenties leveren de volgende resultaten op:

  • Een grotere zichtbaarheid van onze bedrijven in het onderwijs, waarmee de studenten door stages en beroepspraktijkvorming bekend raken met het werken in deze bedrijven. En deze kennis speelt een belangrijke rol in de beroepskeuze.
  • Door een directere inzetbaarheid van de afgestudeerden kunnen de kosten voor aanvullende scholing teruggedrongen worden.

Gaan de afgestudeerden aan de slag binnen onze bedrijven, dan is voortdurende scholing nodig om als medewerker gekwalificeerd te blijven.

Naast beroepsgerichte scholing zorgen onze bedrijven ook voor een scholingsaanbod, waarmee medewerkers hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken.

Uitgebreide ervaring in samenwerking
Binnen de WENB is er veel kennis van het beroepsonderwijs. We hebben inzicht en ervaring in de samenwerking, onder andere: de inrichting van onderwijsstelsel, de beïnvloedingsmogelijkheden, het onderwijsbeleid en het netwerk in het onderwijsveld.
Voor scholing van werkenden zetten wij onze know-how van scholingsmethodieken in. Zo zijn we in staat om goede keuzes te maken en te beoordelen welke leerinterventies effectief zijn in relatie tot leereffecten die bedrijven bij hun medewerkers willen realiseren.

Meer weten over opleiding en ontwikkeling?

Voor informatie over de ontwikkelingen binnen het thema opleiding & ontwikkeling kunt u contact opnemen met Bart van Eggelen, Marco Sassen of Marc Donckers.