Wij delen kennis en ervaringen

GEO: een sector waar we alle kansen benutten

De sector GEO (voorheen: 'Afval & Milieu') is een veelzijdige sector waarin veel vernieuwing plaatsvindt. In 2018 is vanuit de sector de naam 'GEO' gekozen, omdat we de hoeveelheid 'afval' zoveel mogelijk willen beperken. Overbodig geworden producten of materialen kunnen nog waardevol zijn voor nieuwe producten of als bron van energie. Alleen het restafval dat we niet kunnen recyclen mag naar de afvalenergiecentrales.

GettyImages_103919128_930px

De werknemers binnen GEO zijn trots op hun werk en willen het elke dag weer beter doen. De werkgevers zien daarvoor nog veel nieuwe mogelijkheden. Om nieuwe technieken en werkwijzen te kunnen inzetten is goede samenwerking en wendbaarheid in de gehele sector nodig. Samen kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan een circulaire maatschappij en de gewenste energietransitie. De bedrijven moeten elkaar blijven uitdagen en inspireren; daarvoor zet de werkgeversvereniging WENB zich al jarenlang in.

"Het zijn de mensen die 't 'm doen!"

Nieuwe technieken en werkmethoden vormen een manier om vooruit te komen. Maar het zijn vooral de collega's die het verschil maken: zij weten vaak beter dan wie dan ook wat er beter kan of moet. Onze medewerkers zijn betrokken en doen hun werk met plezier.

Omdat de maatschappij en de sector blijvend in beweging zijn, investeren de werkgevers in de wendbaarheid van de mensen die het werk doen. De bedrijven in de sector GEO stimuleren vier toekomstpaden waarvan de mensen gebruik kunnen maken om hun kennis en vaardigheden op peil te houden of zelfs te verbeteren:

  • Verbreden: hoe kan een medewerker breder ingezet worden? We zorgen ervoor dat alle collega’s goed inzetbaar blijven;
  • Verdiepen: hoe wordt een medewerker nog beter in zijn vak? We blijven elkaar uitdagen om ons vakmanschap op een hoger niveau te tillen;
  • Verhogen: hoe brengen we een medewerker naar zijn top? We faciliteren onze collega’s om door te groeien binnen het vak;
  • Veranderen: heeft een medewerker nog de baan van de toekomst? Zo kijken we hoe we collega’s voor een nieuw, toekomstbestendig vak kunnen inzetten.

Ook op bedrijfsniveau blijven we onze kennis en kunde waar nodig verbreden en verdiepen. We blijven heel ambitieus om ons vak nog beter uit te oefenen. En we veranderen onze aanpak als we merken dat het beter kan. Zo zorgen we ervoor dat we stevig staan, nu en in de toekomst.

We investeren niet alleen in onze eigen medewerkers; grotendeels in vaste dienst, maar voor een deel ook op tijdelijke basis voor ons werkzaam. We investeren ook in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, onder andere in samenwerking met gemeenten. Zij vinden binnen onze sector een plek om te groeien en steeds zelfstandiger te worden.