Wij delen kennis en ervaringen

Cao voor leden van de sector GEO

De WENB behartigt de belangen van werkgevers die bij onze vereniging zijn aangesloten. In dat kader verzorgen onze beleidsadviseurs ook de cao-begeleiding voor de sector 'GEO', voorheen bekend als de afval- en milieubedrijven' in Nederland.

In de sector GEO onderscheiden we twee cao's, voor de onderdelen 'services' en 'proces'. Hieronder kunt u de actuele - onlangs herschreven - cao-teksten downloaden.

cao Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO), onderdeel proces 2021-2022 (pdf)
cao Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO), onderdeel services 2021-2022 (pdf)

cao Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO), onderdeel proces 2020-2021 (pdf)
cao Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO), onderdeel services 2020-2021 (pdf)
Principe-akkoord voor cao GEO 2020 (pdf)
Uitleg over het akkoord voor medewerkers in de sector, 17 februari 2020 (pdf)

Salaristabellen garantiebanen en ID-banen per 1 juli 2020 (pdf)
Nieuwe salaristabellen voor sector GEO gepubliceerd (nieuwsbericht 4 maart 2020)
Download de salaristabellen GEO (xls, inloggen verplicht)

cao Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO), onderdeel proces 2018-2019 (pdf)
cao Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO), onderdeel services 2018-2019 (pdf)

Eerdere versies

Salaristabellen sector GEO: Garantiebanen en ID-banen per 1 juli 2018 (nieuwsbericht 13 juni 2018)
cao Grondstoffen Energie en Omgeving Proces 2018-2019
(pdf)
cao Grondstoffen Energie en Omgeving Services 2018-2019 (pdf)

Ondertekend principe-akkoord cao Afval & Milieu 2018-2020 *
Salaristabellen cao Afval & Milieu 2018-2020 *
Totaaloverzicht van nieuwe teksten cao Afval & Milieu 2018-2020 *
*) De nieuwe naam van de sector, 'Grondstoffen Energie en Omgeving',
   zal worden opgenomen in de documenten van de nieuwe cao.

Protocoltekst principe-akkoord cao Afval & Milieu 2018-2020

Archief

Er wordt gewerkt aan een webpagina waarop nog oudere versies te downloaden zijn.

cao Afval & Milieu Proces 2016-2017
cao Afval & Milieu Services 2016-2017
Salaristabel I/D-banen en loonschaal garantiebanen (per 1 juli 2017)

Hoe werkt een cao?

De cao is een collectieve arbeidsovereenkomst die geldt voor alle werkgevers en werknemers in de sector. De cao's voor de sector GEO wordt afgesloten door de cao-partijen.

De werkgeversdelegatie GEO onderhandelt namens de werkgevers in de sector over de cao. Deze delegatie bestaat uit:

  • Albert Vos (Twence), tijdelijk voorzitter
  • Douwe Andela (HVC Groep), lid
  • Natalie Ligthart (AVR), lid
  • Silvia Kreling (Irado), lid
  • Irma Visser, beleidsadviseur WENB

De vakbonden FNV en CNV voeren namens de werknemers de onderhandelingen over de cao. De werknemersdelegatie bestaat uit:

  • Hanan Yagoubi, bestuurder FNV
  • Aynur Polat, bestuurder CNV
  • Michel Buitenhuis, kaderlid FNV
  • Math Possen, kaderlid CNV

Hoe werkt het cao-proces?
De cao-partijen in de sector GEO treffen elkaar regelmatig om de voortgang van protocol-afspraken en actualiteiten in de sector te bespreken. Naast deze vorm van periodiek overleg vindt het cao-overleg plaats. Hierbij is het uitgangspunt dat dit overleg start voordat de looptijd van de huidige cao is verstreken.

De cao herschreven

In 2018 is de cao door een werkgroep herschreven. De leden hiervan hebben samen gekeken hoe de cao-teksten gemakkelijker te lezen zouden zijn.

De artikelen zijn nu bij elkaar gezet en de schrijfstijl is veranderd. Inhoudelijk is de cao hetzelfde gebleven. De cao-partijen hebben afgesproken dat deze versie van de cao de eerdere vervangt.

Mochten er vragen zijn over deze toelichting of op de wijzigingen in de tekst, dan worden deze voorgelegd aan de tekstcommissie. Zij zullen deze vragen beantwoorden en zonodig de cao-partijen raadplegen.

Heeft u zelf een vraag, neemt u dan contact op met Irma Visser.

Lees het nieuwsbericht 'Cao GEO in een nieuw jasje gestoken'