hero

"Je bent zo oud als arbeidsvoorwaarden je maken"

Laatste nieuws

Uitgelicht

Events

Rolf Blankemeijer 205x225px

Column

Rolf Blankemeijer (beleidsadviseur WENB)

"Je bent zo oud als arbeidsvoorwaarden je maken"

Ik ben pas 55 jaar geworden. Wat is daar zo bijzonder aan, zul je je waarschijnlijk afvragen. Nou, dat zit zo: ik voel mij gezond, ik werk nog met plezier, ik studeer en ik heb nog een hoop plannen voor de toekomst. Ik ben daarin niet uniek. De midden-vijftigers om mij heen werken ook nog steeds en hebben ook plannen. Sterker nog: zij veranderen van werkgever, beginnen een eigen bedrijf, lopen marathons, promoveren en een enkeling wordt opnieuw vader. Je vindt dit niet bijzonder? Goed zo, houden zo!

Toen ik 55 jaar werd realiseerde ik mij dat dit de leeftijd was dat medewerkers - in het eerste bedrijf waar ik werkte - met de VUT gingen. Dat wil zeggen: voor zover zij niet op vroegere leeftijd al met de WAO waren afgevloeid, zoals dat zo mooi heette. Begin negentiger jaren lag de focus bij cao-onderhandelingen nog steeds voor een groot deel bij het verlagen van de uittreedleeftijd. Vroeg stoppen met werken was het mooiste wat er was en vakbonden en werkgevers vonden elkaar hierin.

Rene Koorn - 205x225px.JPG

Interview

René Koorn (vakbondsbestuurder AVV)

"Medewerkers hebben recht op een groene baan"

René is al heel veel jaren werkzaam in het vakbondswerk. Hij ziet een belangrijke ontwikkeling in de houding van medewerkers ten opzichte van de organisatie waar zij werken en daardoor ook in de manier waarop medewerkers naar hun cao kijken.

"Werk is tegenwoordig niet alleen maar een middel om te zorgen voor een inkomen maar ook een belangrijk onderdeel van het maatschappelijke proces. Als medewerker ben je niet alleen onderdeel van een bedrijf maar ook een onderdeel van de maatschappij. Medewerkers willen daarom werken voor een organisatie die ertoe doet in de maatschappij en zijn steeds kritischer op wat en hoe hun organisatie functioneert.

Onderzoeken laten zien dat werknemers zich zorgen maken over het milieu en de toenemende ongelijkheid in de maatschappij. Bij AVV pleiten we daarom voor het opnemen van het recht op een groene baan in de cao. Dat is een commitment van de werkgever naar de werknemers om een groene manier van werken mogelijk te maken."

https://player.vimeo.com/video/639030127
X

INTERVIEW

Gido Luijs, commercieel en financieel manager Sloe Centrale

"Laat medewerkers met ideeën over vitaliteit komen"

Screenshot filmpje met Gido Luijs 765x300px - Sloe Centrale