Laatste nieuws

Uitgelicht

Events

Cindy Kroon - Vattenfall - 205x225px

Interview

Cindy Kroon, CCO Vattenfall Nederland én nieuw bestuurslid van de WENB

"Samen werken aan werk is heel belangrijk. Je kunt dit als organisatie simpelweg niet alleen."

Met een staat van dienst van 20 jaar, waarvan 1,5 jaar als Chief Commercial Officer (CCO), draagt Cindy de eindverantwoordelijkheid voor alle energieactiviteiten richting klanten van Vattenfall Nederland, met 2.000 collega's onder haar leiding.

Zij gelooft in het bundelen van krachten, vooral nu de druk toeneemt door de energietransitie en digitale revolutie. Ze benadrukt het belang van samenwerken, nu talentvolle technische mensen schaars zijn:

"Door salariëring nemen de kosten voor de werkgevers toe. Maar de druk op werknemers neemt ook toe. We hebben minder mensen, en we vragen er meer van. Ze worden dus niet alleen duurder, maar ook kwetsbaarder."

Reinier Rutjens 025 - 205x225px

Column

Reinier Rutjens (WENB)

AI en/of mensenwerk? Het draait allemaal om balans.

"In een tijd waarin technologische vooruitgang en arbeidskrapte samenvallen, hebben we voor 2024 het volgende jaarthema gekozen: 'De toekomstige organisatie van werk'. Een boeiend thema dat niet compleet is zonder oog te hebben voor de invloed van kunstmatige intelligentie (AI) op werk.

We lezen veel over de risico’s van AI voor werkenden: voor de bescherming van de privacy, voor de inhoud van het werk of voor het verlies aan banen. Het IMF meldt dat 60% van de banen beïnvloed wordt door AI en waarschuwde voor het risico van toenemende ongelijkheid als gevolg daarvan. Maar kunstmatige intelligentie biedt natuurlijk ook kansen.

Efficiëntieverbeteringen door geautomatiseerde processen en geavanceerde dataverwerking zullen niet alleen de productiviteit verhogen, maar ook ruimte creëren voor werknemers om zich te richten op taken die veel creativiteit en menselijke vaardigheden vereisen. Dan kan de kwaliteit van werk verhogen."