Wij delen kennis en ervaringen

WEN20208_home-zingeving-1912-545px-2021

Voor en door topwerkgevers

De werkgeversvereniging WENB is er voor bedrijven in de sectoren energie (netbeheer, energieproductie en -levering), telecom (en breedband), recycling & milieu ('grondstoffen, energie en omgeving') en advies.

Goed werkgeverschap staat centraal bij onze leden. Onze adviseurs volgen de ontwikkelingen binnen alle relevante thema's en focussen op de 'triple arbeid': arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Samen staan wij sterk; wij delen kennis en ervaringen!

WENB Nieuws

Meer nieuws

Leden aan het woord

logo-alliander
Maarten Otto:
'Goed werkgeverschap is nooit af'


"Toen ik een jaar geleden als voorzitter aantrad, bevonden we ons middenin de coronacrisis. Naast de maatschappelijke impact en de enorme druk op de gezondheidszorg, had corona ook directe consequenties voor de economie en de rol van werkgevers: kantoren werden gesloten en mensen werkten thuis, al dan niet in combinatie met thuisonderwijs. Ik ben onder de indruk van de veerkracht die bedrijven, organisaties en hun medewerkers hebben getoond en de snelheid waarmee het thuiswerken eigen is gemaakt.

binnen de WENB zijn er ook bedrijven of onderdelen waar thuiswerken geen optie is, zoals technici en monteurs bij de kabel- en telecombedrijven, energieproducenten, netbeheerders en natuurlijk de afvalinzamelaars en -verwerkers. Dit betekende dat extra maatregelen nodig waren om het werk veilig te kunnen doen."

LEES VERDER

Column Rolf Blankemeijer

Rolf 2 - carroussel 400px
Stop met symboolwetgeving!

"In januari 2021 is het initiatiefwetsvoorstel 'Werken waar je wilt' ingediend bij de Tweede Kamer. De initiatiewet wil hiermee een recht op thuiswerken introduceren. Een medewerker mag op zijn verzoek altijd thuiswerken, tenzij de werkgever zwaarwegende redenen heeft dat dit niet kan.

De nieuwe regeling beoogt een positieve invloed op het welzijn van de medewerkers te hebben. Thuiswerken leidt tot minder verkeer en dit heeft een positief effect op het milieu. En oh ja: de werkgever mag ook meedelen in de nieuwe verworvenheden, want thuiswerken zou tot minder ziekteverzuim en daarmee tot lagere kosten voor de werkgever leiden."

LEES VERDER

Wij zijn u graag van dienst!

7
1