hero

Koplopers Vitaalste Vakbedrijf 2021

Laatste nieuws

Uitgelicht

Events

Gabrielle Verberne 205x225px

Column

Gabriëlle Verberne (beleidsadviseur WENB)

'Evolutie of revolutie?'

Twee jaar geleden publiceerde commissie-Borstlap haar advies “In wat voor land willen wij werken?”. De huidige wet- en regelgeving van werk blijkt niet meer bij de toekomstige arbeidsmarkt te passen. 

Er zijn fundamentele aanpassingen nodig: een nieuw ontwerp van werk. Bijna een jaar geleden informeerde de minister Koolmees de Tweede Kamer dat hij het uitwerken van de aanbevelingen van de commissie-Borstlap overlaat aan een nieuw kabinet.

Waar staan we nu met de hervormingen van de arbeidsmarkt? In juni presenteerde de SER haar ontwerpadvies voor de middellange termijn 2021-2025. Met als doel een nieuw kabinet richting mee te geven.

Maarten Otto 205x225px

Leden aan het woord

Maarten Otto (CEO Alliander, voorzitter WENB)

'Goed werkgeverschap is nooit af'

"Toen ik een jaar geleden als voorzitter aantrad, bevonden we ons middenin de coronacrisis. Naast de maatschappelijke impact en de enorme druk op de gezondheidszorg, had corona ook directe consequenties voor de economie en de rol van werkgevers: kantoren werden gesloten en mensen werkten thuis, al dan niet in combinatie met thuisonderwijs. Ik ben onder de indruk van de veerkracht die bedrijven, organisaties en hun medewerkers hebben getoond en de snelheid waarmee het thuiswerken eigen is gemaakt.

Binnen de WENB zijn er ook bedrijven of onderdelen waar thuiswerken geen optie is, zoals technici en monteurs bij de kabel- en telecombedrijven, energieproducenten, netbeheerders en natuurlijk de afvalinzamelaars en -verwerkers. Dit betekende dat extra maatregelen nodig waren om het werk veilig te kunnen doen."

https://player.vimeo.com/video/625326720
X

INTERVIEW

Myra Latuheru, HR Director Benelux bij Indaver

"Samen werken aan vitaliteit moet heel gewoon worden"

Screenshot filmpje met Myra Latuheru - Indaver - 765x300px