hero
Interview met Arno Reijgersberg (CNV)

"Vakbonden moeten het roer omgooien; van vereniging naar platform"

Laatste nieuws

Uitgelicht

Events

Arno Reijgersberg - CNV - 205x225px

Interview

Arno Reijgersberg (CNV Publieke Diensten)

"Vakbonden moeten het roer omgooien; van vereniging naar platform"

Arno is arbeidsvoorwaardenonderhandelaar bij CNV: "De vakbond van nu stevent af op een faillissement. Hun aanpak spreekt te weinig medewerkers aan en het lukt onvoldoende om de participatie van alle medewerkers op gang te brengen.

Wij doen als vakbond goede dingen en dat blijven wij ook doen. De cao is van groot belang en dat zal ook zo blijven, maar de vakbond is geen cao-fabriek. Wij moeten dat in de toekomst wel anders gaan doen. Betrokkenheid, participatie en een breed draagvlak zijn daarbij cruciaal.

Participatie is dat wij medewerkers uitdagen om na te denken, mee te praten en mee te beslissen over het verloop van hun loopbaan, over hun duurzame inzetbaarheid, over veilig en gezond blijven werken, over het volgen van opleidingen, het opdoen van werkervaring en over hun eigen arbeidsvoorwaarden. Die participatie lukt nu onvoldoende; het wordt immers wel ergens geregeld. Dat moeten we dus nu als vakbond samen met de werkgevers écht anders gaan organiseren."

Maarten Otto 205x225px

Interview

Maarten Otto (ceo Alliander)

Voorzitter WENB blikt terug op 2021, maar vooral vooruit op 2022

"2021 was een jaar waarin de urgentie van grote maatschappelijke opgaven zich sterk manifesteerde. Dat gaat niet alleen om de coronacrisis. We moeten als maatschappij bijvoorbeeld extra stappen zetten om de klimaatdoelen te halen, de tekorten op de arbeidsmarkt in vitale sectoren aan te pakken en de wooncrisis op te lossen. Dat heeft impact voor iedereen, ook voor de WENB en haar leden.

Een complicatie is dat veel van onze leden een grote uitvoeringstak hebben – denk aan de afvalverwerkers, de energie- en telecombedrijven en de netbeheerders. Vitaal werk dat niet thuis kan worden gedaan. Het organisatie- en improvisatievermogen van zowel werkgevers als werknemers werd hier danig op de proef gesteld, maar ik ben onder de indruk van de wijze waarop we ons hebben kunnen aanpassen. Hier heeft de WENB haar meerwaarde bewezen als netwerk, waar werkgevers op elkaar kunnen terugvallen en met elkaar ideeën en best practices kunnen uitwisselen."

https://player.vimeo.com/video/639030127
X

INTERVIEW

Gido Luijs, commercieel en financieel manager Sloe Centrale

"Laat medewerkers met ideeën over vitaliteit komen"

Screenshot filmpje met Gido Luijs 765x300px - Sloe Centrale