Onze O&O-fondsen

De opleidings- en ontwikkelingsfondsen voor onze sectoren investeren in talent.

Sector PLb - RWE Generation 03 - 765x300px

De O&O-fondsen voor onze sectoren maken het mogelijk dat bedrijven kunnen investeren in de persoonlijke en professionele ontwikkeling van hun medewerkers.

Deze fondsen voor de sectoren 'Grondstoffen Energie en Omgeving' (GEO), Netwerkbedrijven (NWb) en Energieproductie- en -leveringsbedrijven (PLb) initiëren en organiseren activiteiten om de instroom van nieuw talent te bevorderen en talent in de sectoren verder te ontplooien. Zo creëren we nieuwe mogelijkheden voor hun loopbaan.

De werkgeversdelegaties van de WENB werken in cao-processen samen met de vakbonden. De O&O-fondsen kennen dan ook een paritair bestuur. Vanuit de cao-besluitvorming faciliteren de O&O-fondsen uiteenlopende initiatieven en zorgen voor de realisatie van projecten en programma's. De fondsen focussen op de volgende thema's:

Haal het beste uit werknemers!

De arbeidsmarkt verandert en dat merken de medewerkers in vrijwel alle sectoren. Zij doen meer met minder collega's en moeten langer doorwerken. Dit vraagt om betrokken en bevlogen medewerkers, die fysiek en mentaal fit zijn.

Bij de instroom wordt gelet op vakkennis, vaardigheden en talent, maar voor een goede doorstroom zijn persoonlijke ontwikkeling en gezonde levenswijzen heel belangrijk.

Een vruchtbare dialoog met werknemers draait om heldere arbeidsvoorwaarden en werkafspraken, maar ook om aandacht of een stimulans op het juiste moment.

O&O-fondsen voor onze sectoren

Wil je weten wat de O&O-fondsen voor jouw organisatie kunnen betekenen? Lees dan verder op onderstaande sectorwebsites:

Heb je vragen of wil je een afspraak maken, neem dan contact op met Pim Beljaars, secretaris van onze O&O-fondsen.