Wij delen kennis en ervaringen

Eventkalender 2021: Save the dates!

Deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor leden van de WENB en de WWb.

FEBRUARI

11 februari: Rechtmatigheidscontrole Zilveren Kruis (tussen 10.00 en 16.00 uur)

16 februari: Rechtmatigheidscontrole Zilveren Kruis (tussen 10.00 en 16.00 uur)

11 en 16 februari: Online Open Spreekuur met Zilveren Kruis (13.00 - 14.30 uur, 3 blokken per dag)

MAART

4 maart: Vragenuurtje 'Benchmarken op Duurzame Inzetbaarheid' (13.30 - 14.30 uur)

4 maart: Online inspiratiesessie 'In strijd om vitaliteit - Challenge app' (15.00 - 16.00 uur)

18 maart: Webinar 'Vrijwillige vertrekregelingen voor oudere medewerkers in de praktijk' (15.30 - 17.00 uur)

APRIL

9 april: Algemene Ledenvergadering WENB (11.00 - 12.00 uur m.b.v. MS-Teams)

15 april: Online Expertsessie Fit & Vitaal: 'Aan de slag met vitaliteit in de praktijk!'

MEI

20 mei: Lerend Netwerk Fit & Vitaal

JUNI

3 juni: Algemene Ledenvergadering WWb

JULI en AUGUSTUS

(geen events gepland)

SEPTEMBER

16 september: Actualiteiten 'Prinsjesdag en Regeerakkoord'

OKTOBER

1 oktober: WENB Jaarcongres 2021 (voor leden en genodigde relaties)

14 oktober: Subsidietrajecten

NOVEMBER

18 november: Online Netwerkbijeenkomst Fit & Vitaal - Presentatie van actuele cijfers in Dashboard DI

DECEMBER

16 december: Actualiteiten 'Wetswijzigingen voor 2022'