Wij delen kennis en ervaringen

Bijeenkomsten WENB in 2018: Save the dates!

Jaarlijks organiseren wij voor onze sectoren een aantal bijeenkomsten. Voortaan publiceren wij in het najaar al de geplande data, zodat u deze tijdig kunt reserveren. Uw aanwezigheid stellen wij bijzonder op prijs en we hopen u ook in 2018 weer te mogen begroeten. Noteert u deze data in uw agenda?

Uitgebreide beschrijvingen van de inhoud en de online inschrijvingsformulieren worden zo spoedig mogelijk toegevoegd.

Veel bijeenkomsten vinden plaats bij bureau WENB in Arnhem; alternatieve locaties staan erbij vermeld.

Naar bijeenkomsten archief

 

 

JANUARI

16 januari: WENB-themamiddag 'Naar een optimale arbeidsrelatie'
voor: managers, HR-adviseurs, specialisten arbeidsvoorwaarden en beleidsmedewerkers

Naschrift 24 januari 2018: door bijzondere omstandigheden is de training 'Innovatie & Subsidieverwerving' van 30 januari verzet naar 18 oktober.

FEBRUARI

6 februari: Benchmark verzuim en inzetbaarheid
voor: HR-adviseurs en beleidsmedewerkers verantwoordelijk voor verzuimbeheersing en de inzetbaarheid van medewerkers

15 februari: Themabijeenkomst 'Gezond blijven werken in ploegendienst'
voor: beleidsmedewerkers HRM, specialisten arbeidsvoorwaarden, productie-/plantmanagers en ploegleiders

MAART

13 maart: Themabijeenkomst 'Arbeidsmarktscenario's';
(energie)transitie en strategische inzet arbeidsmarktcijfers
voor: HR-directeuren, HR-adviseurs, data-analisten, recruiters en vertegenwoordigers van de vakbonden

27 maart: Themabijeenkomst 'Participatiewet' - inclusief ondernemen en de quotumwet
voor: algemeen/HR-directeuren, HR-adviseurs, projectleiders banenafspraak en beleidsadviseurs inclusiviteit

APRIL

10 april: Themabijeenkomst 'Waarderen & belonen'
voor: HR-directeuren, HR-adviseurs en specialisten arbeidsvoorwaarden

17 april: Netwerkbijeenkomst 'Duurzame inzetbaarheid als business/valuecase'
de parameters van succesvol werken aan duurzame inzetbaarheid
voor: HR-adviseurs en beleidsmedewerkers verantwoordelijk voor interventies om duurzame inzetbaarheid te bevorderen

MEI

15 mei: Themabijeenkomst 'Pensioen'
voor: HR-directeuren, HR-adviseurs, specialisten in pensioen of arbeidsvoorwaarden en salarisadministrateurs

29 mei: Themabijeenkomst 'Werkloosheid en Employee experience'
voor: HR-adviseurs, specialisten arbeidsvoorwaarden en leden van het Netwerk Arbeidsrecht

JUNI

7 juni: Jaarcongres WENB (ook voor leden WWb)
en algemene ledenvergadering van de WENB
voor: (HR-)directeuren, HR-adviseurs, beleidsmedewerkers van de aangesloten bedrijven en overige genodigden

19 juni: Themamiddag 'Hoe praktiseren we levenlang ontwikkelen?'
voor: HR-adviseurs,  opleidingsfunctionarissen, vertegenwoordigers van vakbonden, docenten, opleidingsmanagers en directeuren van bedrijfsscholen en ROC’s.

26 juni: Bijeenkomst CrossOver: de toekomst van administratief werk en de veranderende rol van leidinggevenden (aanmelden via website CrossOver)

JULI en AUGUSTUS

Voor deze maanden zijn er geen bijeenkomsten gepland.

SEPTEMBER

13 september: Bestuurlijk overleg en WENB Zeilmiddag - geannuleerd!
voor: HR-directeuren, HR-adviseurs, leden van de onderhandelingsdelegaties en vertegenwoordigers van de vakbonden

25 september: Actualiteitenbijeenkomst 'Prinsjesdag' - wordt verplaatst naar 6 december!
voor: HR-adviseurs, specialisten arbeidsvoorwaarden en leden van het Netwerk Arbeidsrecht

OKTOBER

4 en 5 oktober: P&O Themadagen 2018 (1 dag deelnemen is mogelijk)
voor: HR-adviseurs en specialisten arbeidsvoorwaarden

9 oktober: Themabijeenkomst 'Fiscaal' (loonheffing)
voor: specialisten arbeidsvoorwaarden, fiscalisten en salarisadministrateurs

18 oktober: Training 'Innovatie en subsidies'
voor: projectleiders/-medewerkers betrokken bij innovatieprojecten

NOVEMBER

6 november: Netwerkbijeenkomst Duurzame inzetbaarheid - 'Communicatie om medewerkers te stimuleren aan DI te werken'
voor: HR-adviseurs, OR-leden, communicatiemanagers en lijnmanagers

13 november: Directeuren Diner met 2 keynote speakers
voor: algemeen directeuren (eindverantwoordelijk voor HR) en HR-directeuren

22 november: Workshop 'Aan de slag met VR en AR?'
voor: HR-managers (met scholing als beleidsterrein), opleidingsmanagers, HRD'ers en docenten van bedrijfsscholen.

DECEMBER

6 december: Actualiteitenbijeenkomst 'Arbeidsrecht, sociale zekerheid
en wetswijzigingen in 2019'
voor: HR-adviseurs, specialisten arbeidsvoorwaarden, specialisten sociale zekerheid, beleidsadviseurs en leden van het Netwerk Arbeidsrecht

Voor meer informatie
Heeft u vragen over bovenstaande bijeenkomsten, neemt u dan contact op met Micheline Tiemessen of Anja Cauwenberg.