Wij delen kennis en ervaringen

Bijeenkomsten WENB in 2019: Save the dates!

Jaarlijks organiseren wij voor de bedrijven in onze sectoren een aantal bijeenkomsten over HR-gerelateerde thema's. Doorgaans is het animo hiervoor groot onder onze leden en we hopen ook u in 2019 weer te mogen begroeten. Noteert u deze data alvast in uw agenda?

Dsc_0292 Jaap voor de zaal - 930px

Veel bijeenkomsten vinden plaats bij bureau WENB in Arnhem; alternatieve locaties staan erbij vermeld.

Uitgebreide beschrijvingen van de inhoud en de online inschrijvingsformulieren worden zo spoedig mogelijk toegevoegd.

Naar bijeenkomsten archief

 

 

JANUARI 2019

Voor deze maand zijn er geen bijeenkomsten gepland.

FEBRUARI 2019

12 februari: Thema subsidieverwerving - 'Stimuleringsmaatregelen voor werkgevers in een disruptieve omgeving'
voor: projectleiders, financieel medewerkers, HR professionals die te maken hebben met subsidieprojecten

MAART 2019

19 maart: Thema sociale zekerheid en nieuwe ledenservice 'case management' bij ziekte ERD
voor: HR-adviseurs en specialisten sociale zekerheid

25 maart: Themabijeenkomst psychisch verzuim en burn-out (aanmelding via website Vernet)
voor: (HR-)medewerkers met verzuim(begeleiding) in portefeuille
Tijd en locatie: van 13.00 tot 16.00 uur bij Vernet, Oude Braak 16 in Amsterdam

APRIL 2019

16 april: Themabijeenkomst pensioen
voor: HR-directeuren, HR-adviseurs, specialisten in pensioen of arbeidsvoorwaarden en salarisadministrateurs

MEI 2019

9 mei: Diner Pensant Arbeidsverhoudingen
voor leden van de werkgeversdelegaties van WENB en WWb
Locatie: 'Het Oude Stadhuys', Markt 1, Gouda

21 mei: Netwerkbijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid - Eigen regie op loopbaan
voor: HR-adviseurs, OR-leden, communicatiemanagers en lijnmanagers

JUNI 2019

7 juni: Algemene Ledenvergadering WENB (alleen voor leden)
Denk eraan om namens uw bedrijf te machtigen als u zelf verhinderd bent!

7 juni: Jaarcongres WENB (ook voor leden WWb)
voor: (HR-)directeuren, HR-adviseurs, beleidsmedewerkers van de aangesloten bedrijven en overige genodigden

13 juni: Workshop 'Arbeidsmonitor' en 'Dashboard Duurzame Inzetbaarheid'
voor: HR professionals die zich bezighouden met de onderwerpen gezondheid & vitaliteit, ontwikkeling & opleiding, employability en tevredenheid van medewerkers.

18 juni: Workshop 'Eigen regie binnen Duurzame Inzetbaarheid'
voor: HR-professionals en leidinggevenden die werken met de groep praktisch geschoolden.

JULI en AUGUSTUS 2019

Voor deze maanden zijn er geen bijeenkomsten gepland.

SEPTEMBER 2019

17 september: Presentatie onderzoek en adviezen 'zware beroepen'

24 september: Thema fiscaal / loonbelasting
voor: specialisten arbeidsvoorwaarden, fiscalisten en salarisadministrateurs

OKTOBER 2019

8 oktober: Themabijeenkomst arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen -
verschillende contractvormen
voor: HR-adviseurs, specialisten arbeidsrecht, specialisten arbeidsvoorwaarden, specialisten sociale zekerheid, fiscalisten en beleidsadviseurs

31 oktober: Dag 1 van P&O Themadagen 2019
voor: HR-adviseurs en specialisten arbeidsvoorwaarden

NOVEMBER 2019

1 november: Dag 2 van P&O Themadagen 2019
voor: HR-adviseurs en specialisten arbeidsvoorwaarden

21 november: Directeuren Diner
voor: algemeen directeuren (eindverantwoordelijk voor HR) en HR-directeuren

26 november: Netwerkbijeenkomst duurzame inzetbaarheid
voor: HR-adviseurs, OR-leden, communicatiemanagers en lijnmanagers

DECEMBER 2019

10 december: Actualiteitenbijeenkomst 'Arbeidsrecht, sociale zekerheid en wetwijzigingen in 2020'
voor: HR-adviseurs, specialisten arbeidsvoorwaarden, specialisten sociale zekerheid, beleidsadviseurs en leden van het Netwerk Arbeidsrecht

Voor meer informatie
Heeft u vragen over bovenstaande bijeenkomsten, neemt u dan contact op met Micheline Tiemessen of Anja Cauwenberg.