Over de WENB

Werkgeversvereniging voor bedrijven in energie, telecom, recycling en milieu

De WENB is de werkgeversvereniging voor bedrijven in energie, telecom, recycling en milieu.

De WENB is ooit ontstaan als Werkgeversvereniging Energie en Nutsbedrijven. Door de jaren heen zijn we gegroeid en verbreed en behartigen we de belangen van werkgevers in de nutssectoren en vitale infrastructuur.

Wij staan voor sterke en toekomstbestendige werkgevers. Dat doen wij door het collectief werkgeversbelang van onze leden te behartigen. Met moderne en marktconforme arbeidsvoorwaarden hebben zij een sterke arbeidsmarktpositie. De vereniging vormt een kennisknooppunt op het gebied van vier A's, de thema's:

  • arbeidsmarkt
  • arbeidsverhoudingen
  • arbeidsvoorwaarden
  • arbo & veiligheid

Wij organiseren netwerken en verbinden onze leden op alle relevante werkgeversthema’s, met elkaar én met onze omgeving. Zo delen wij kennis en ervaringen.

Advies en belangenbehartiging

We adviseren de aangesloten organisaties op het gebied van werkgeverschap, sluiten namens de leden (sector-)cao’s af met de vakorganisaties en bieden diverse mantelcontracten met ledenvoordelen. Ook vertegenwoordigen wij de belangen van onze leden bij maatschappelijke en politieke organisaties.

Bij de WENB zijn zo’n 70 organisaties aangesloten die gezamenlijk zo’n 50.000 medewerkers in dienst hebben. De WENB sluit in totaal acht sectorale en bedrijfscao’s af.

Een dynamische vereniging

We groeien nog steeds. In de afgelopen jaren hebben vijf nieuwe bedrijven het lidmaatschap van de WENB aangevraagd. Met name in de sectoren energie (NWb en PLb) en afvalverwerking (GEO). Ook bedrijven die bezig zijn met de duurzame opwekking van energie (windmolenparken) of duurzame recycling blijken geïnteresseerd in het lidmaatschap van de WENB.

Het beleid van de WENB wordt vastgesteld door het bestuur en de directeurenoverleggen van de aangesloten sectoren. De Werkgeversvereniging WENB is lid van VNO-NCW en AWVN.

De werkzaamheden van de WENB worden uitgevoerd door het servicebureau WENB. Het servicebureau WENB in Arnhem ondersteunt ook de Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWb) en de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw). De WWb bestaat uit circa 20 bedrijven met ongeveer 6000 werknemers en de Vwvw uit circa 35 bedrijven met ongeveer 14.000 werknemers.