Over de WENB

Wij zijn een servicebureau voor werkgeversverenigingen.

143 Team WENB - 765x300px

Op dit moment werken we voor de sectoren van de WENB, maar ook voor de Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWb), de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen voor onze sectoren.

Bij de WENB zijn zo’n 70 organisaties aangesloten, die gezamenlijk circa 50.000 medewerkers in dienst hebben. Wij sluiten in totaal acht sectorale en bedrijfscao’s af. De WWb bestaat uit circa 20 bedrijven met ongeveer 6.000 werknemers en de Vwvw uit circa 35 bedrijven met ongeveer 14.000 werknemers. Onze ervaren adviseurs behartigen de belangen van werkgevers in de nutssectoren en de vitale infrastructuur van Nederland.

Wij staan voor sterke en toekomstbestendige werkgevers. Dat doen wij door het collectief werkgeversbelang van onze leden te behartigen. Met moderne en marktconforme arbeidsvoorwaarden hebben zij een sterke arbeidsmarktpositie. De vereniging vormt een kennisknooppunt op het gebied van vier A's, de thema's:

  • arbeidsmarkt
  • arbeidsverhoudingen
  • arbeidsvoorwaarden
  • arbo & veiligheid

Wij organiseren netwerken en verbinden onze leden op alle relevante werkgeversthema’s, met elkaar én met onze omgeving. Zo delen wij kennis en ervaringen.

Advies en belangenbehartiging

We adviseren de aangesloten organisaties op het gebied van werkgeverschap, sluiten namens de leden (sector-)cao’s af met de vakorganisaties en bieden diverse mantelcontracten met ledenvoordelen. Ook vertegenwoordigen wij de belangen van onze leden bij maatschappelijke en politieke organisaties.

Een dynamische vereniging

We groeien nog steeds. In de afgelopen jaren hebben vijf nieuwe bedrijven het lidmaatschap van de WENB aangevraagd. Met name in de sectoren energie (NWb en PLb) en afvalverwerking (GEO). Ook bedrijven die bezig zijn met de duurzame opwekking van energie (windmolenparken) of duurzame recycling blijken geïnteresseerd in het lidmaatschap van de WENB.

Het beleid van de WENB wordt vastgesteld door het bestuur en de directeurenoverleggen van de aangesloten sectoren. De Werkgeversvereniging WENB is lid van VNO-NCW en AWVN.