Over de WENB

Werkgeversvereniging voor bedrijven in energie, telecom, recycling en milieu

Teamfoto

De werkgeversvereniging WENB is er voor bedrijven in de sectoren energie (netbeheer, energieproductie en -levering), telecom (en breedband), recycling & milieu ('grondstoffen, energie en omgeving') en advies.

De WENB staat voor sterke en toekomstbestendige werkgevers. Dat doen wij door het collectief werkgeversbelang van onze leden te behartigen. Zodat zij een sterke arbeidsmarktpositie hebben door moderne en marktconforme arbeidsvoorwaarden. De vereniging vormt een kennisknooppunt op het gebied van de Triple Arbeid:

  • Arbeidsmarkt
  • Arbeidsverhoudingen
  • Arbeidsvoorwaarden

Wij organiseren netwerken en verbinden onze leden op alle relevante werkgeversthema’s, met elkaar én met onze omgeving. Zo delen wij kennis en ervaringen.

Advies en belangenbehartiging

De WENB adviseert de aangesloten organisaties op het gebied van werkgeverschap, sluit namens de leden (sector-)cao’s af met de vakorganisaties en biedt diverse mantelcontracten met ledenvoordelen. Ook vertegenwoordigen wij de belangen van onze leden bij maatschappelijke en politieke organisaties.

Bij de WENB zijn zo’n 70 organisaties aangesloten die gezamenlijk zo’n 40.000 medewerkers in dienst hebben. De WENB sluit in totaal acht sectorale en bedrijfscao’s af.

Een dynamische vereniging

De WENB groeit nog steeds. In de afgelopen jaren hebben vijf nieuwe bedrijven het lidmaatschap van de WENB aangevraagd. Met name in de sectoren energie (NWb en PLb), afvalverwerking (GEO). Ook bedrijven die bezig zijn met de duurzame opwekking van energie (windmolenparken) of duurzame recycling blijken geïnteresseerd in het lidmaatschap van de WENB.

Het beleid van de WENB wordt vastgesteld door het bestuur en de directeurenoverleggen van de aangesloten sectoren. De werkzaamheden van de WENB worden uitgevoerd door het servicebureau WENB.

Het servicebureau WENB in Arnhem ondersteunt ook de Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWb). De WWb bestaat uit circa 20 bedrijven met in totaal 5.650 werknemers.

De Werkgeversvereniging WENB is lid van VNO-NCW en AWVN.