Bestuur en overleggroepen

Sectorale directeurenoverleggen, expertisegroepen en thematische werkgroepen vormen het hart van de vereniging.

052 photoyou

Bestuur WENB

Het bestuur van de WENB bestaat uit vier door de leden benoemde vertegenwoordigers uit de sectoren en een secretaris die tevens de directeur van de werkorganisatie WENB is.

Het bestuur bewaakt de strategische lijn en de ontwikkeling van de vereniging, is verantwoordelijk voor de jaarrekening en begroting en houdt toezicht op de werkorganisatie WENB. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over het door haar gevoerde beleid in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Het bestuur van de WENB fungeert als een soort Raad van Commissarissen.

Het bestuur van de werkgeversvereniging WENB bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
Maarten Otto (CEO Alliander, sector Energie Netwerkbedrijven)

Penningmeester
Tedo Rijm (CFO Omrin, sector Grondstoffen Energie & Omgeving) 

Leden
Martijn Hagens  (CEO Vattenfall, sector Energie Productie- en Leveringsbedrijven)
Thomas Mulder (Executive Director HR VodafoneZiggo, sector Kabel & Telecom)

Secretaris van het bestuur
Reinier Rutjens (directeur WENB)

Voor vragen kun je terecht bij Reinier Rutjens, secretaris van het bestuur.

Overleggroepen

Binnen de vereniging zijn de Directeurenoverleggen (DO’s) verantwoordelijk voor het beleid van een sector, de arbeidsvoorwaardenontwikkeling en het bepalen van de inzet en het mandaat voor de cao-onderhandelingen in die sector. Vanuit het Directeurenoverleg wordt de onderhandelingsdelegatie namens de werkgevers voor de cao-onderhandelingen benoemd. In het Directeurenoverleg hebben alle leden van een sector één zetel.

De Directeurenoverleggen worden geadviseerd door de sectoraal georganiseerde expertisegroepen. In een expertisegroep zitten specialisten op het gebied van HR, C&B en personeelsadministratie die werkzaam zijn bij de leden in de betreffende sector. De expertisegroepen bespreken nieuwe ontwikkelingen, evalueren het gebruik van bestaande regelingen en beleid in de sector en doen aanbevelingen voor nieuw beleid aan het Directeurenoverleg.

Daarnaast organiseert de WENB verschillende themawerkgroepen en netwerken, zoals de pensioenwerkgroep en het lerend netwerk DI. Rond actuele thema’s richten we vaak tijdelijke netwerken in zoals in het project 'Naar een nieuw ontwerp van werk'.

Het bestuur WENB, de Directeurenoverleggen en de expertisegroepen worden ondersteund door de adviseurs van de werkorganisatie WENB. Meer weten over onze netwerken: neem contact op met een van onze adviseurs.