Pensioen

thema-pensioen
thema-pensioen Thema pensioen 80px

Pensioen blijft een actueel thema. Overheid, vakbonden en werkgevers hebben in juni 2019 een Pensioenakkoord afgesloten. Veel onderdelen van het Pensioenakkoord moeten nog verder worden uitgewerkt. 

Zeker is dat er de komende jaren nog veel op het gebied van de oudedagsvoorzieningen, zoals de AOW en de aanvullende pensioenregelingen, zal gaan veranderen. Werkgevers en werknemers zullen ongetwijfeld in dat kader keuzes moeten maken om de pensioenvoorziening weer op het door hen gewenste niveau te brengen.

Pensioen is continu in beweging, blijf op de hoogte van de ontwikkelingen!

In de digitale nieuwsbrief van het ABP wordt het thema pensioen in heldere taal uitgelegd. In de nieuwsbrief staan tips voor de medewerkers over bijvoorbeeld het partnerpensioen of waar een medewerker op moet letten als hij of zij minder gaat werken. Ook onderwerpen zoals de dekkingsgraad, de pensioenpremies, wijzigingen in de pensioenregeling en de manier waarop ABP deze belegt komen regelmatig in de nieuwsbrief terug.

Aanmelden voor de ABP Nieuwsbrief

Werkgroep Pensioen

In de Werkgroep Pensioen zitten HR- en arbeidsvoorwaardenspecialisten van de verschillende lidbedrijven. Bij de vergaderingen van de werkgroep zijn ook altijd vertegenwoordigers van ABP en van APG aanwezig die een toelichting kunnen geven op de recente ontwikkelingen bij ABP en ook direct vragen over de pensioenregeling of het pensioenfonds kunnen beantwoorden. De werkgroep wordt ondersteund door een adviseur van de WENB die de vergaderingen voorbereidt en de vragen van leden beantwoordt.

Bijeenkomsten
De Werkgroep Pensioen komt ongeveer viermaal per jaar bijeen om de ontwikkelingen op pensioengebied te bespreken. Die ontwikkelingen hebben bijvoorbeeld betrekking op de uitwerking van het Pensioenakkoord, wijzigingen in de pensioenregeling of de situatie van ABP. De werkgroep biedt haar leden daarmee ook een netwerk van specialisten dat zij bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor het inwinnen van informatie. Naast het uitwisselen van kennis, heeft de Werkgroep Pensioen ook als taak om het bestuur van de WENB en de WWb gevraagd en ongevraagd te adviseren over pensioenaangelegenheden.

Deelnemen?
De werkgroep staat open voor alle functionarissen die werkzaam zijn bij de WENB en de WWb en die zich beroepshalve bezig houden met HRM in het algemeen of met arbeidsvoorwaarden in het bijzonder. Als je meer informatie over deze werkgroep wilt hebben of je wilt je aanmelden als lid voor deze werkgroep, dan kun je contact opnemen met Rolf Blankemeijer.