Rolf Blankemeijer

Adviseur Werkgeverszaken

Expertise: cao Adviesbedrijven, cao B&T, cao Waterbedrijven (WWb), C&B, pensioen

Rolf Blankemeijer 765x300px
Rolf Blankemeijer 360x405px

Mijn werkbeleving en passie

Arbeidsvoorwaarden moeten passen bij de tijd en bij een organisatie. Bedachte oplossingen van gisteren zijn daarom vaak de problemen van morgen, arbeidsvoorwaardelijk gezien. Het is daarom belangrijk om het beloningsbeleid voortdurend tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen.

Ambitie en visie

De afgelopen 30 jaar heb ik mij in rollen als uitvoerder, adviseur en manager beziggehouden met vraagstukken op het gebied van belonen. Ik heb dit altijd prachtig werk gevonden dat nooit verveelt. Naast de inhoud van regelingen, heb je te maken met het menselijke aspect. Arbeidsvoorwaarden hebben niet alleen betrekking op geld en tijd. Op de achtergrond spelen trots, waardering, (on)zekerheid, vertrouwen, onderscheidend vermogen en eigen identiteit mee, gemixt met ratio en gevoel.

Als in de beloning iets verandert, dan heeft dat impact op mensen. Dat kan behoorlijk schuren en zelfs fikse conflicten opleveren. Ik vind het daarom een uitdaging om te proberen een oplossing te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is en deze vervolgens te implementeren. Het is na afloop dan mooi om te zien dat alle betrokken partijen in veel gevallen voldaan terugkijken en uiteindelijk tevreden zijn met de gekozen nieuwe richting.

Ik help werkgevers graag met vragen over de cao WWb en arbeidsvoorwaarden, zoals pensioen en functiewaardering. In mijn werk richt ik mij op praktische oplossingen voor actuele problemen en op adviezen voor de langere termijn. Samen met onze leden onderzoek ik relevante ontwikkelingen in de maatschappij en in de bedrijven en ontwikkel met hen beleid hiervoor. Met mijn enthousiasme, kennis en ervaring zet ik anderen graag aan het denken om zo met hen tot de best passende oplossing te komen.