Voordelen om lid te worden - en te blijven!

Werkgeversvereniging voor bedrijven in energie, telecom, recycling en milieu

Reinier reikt Gezondheidsvoucher uit - 765px.JPG

De werkgeversvereniging WENB zorgt dat haar leden zich kunnen ontwikkelen tot topwerkgevers. Dat doen we door samen te werken aan constructieve arbeidsverhoudingen, moderne arbeidsvoorwaarden, effectieve belangenbehartiging en door kennis te delen, te verrijken en toepasbaar te maken.

Onze leden profiteren van:

 • advisering over uiteenlopende vraagstukken door onze adviseurs
 • mantelcontracten voor producten en diensten
 • begeleiding van projecten (doorgaans thematisch, vanuit de cao)
 • interessante actualiteiten- en themabijeenkomsten
 • uitwisseling van kennis en ervaringen binnen diverse thema's
 • door een groot netwerk van HR-professionals in diverse sectoren

Voor meer informatie over de contributie die verbonden is aan het lidmaatschap van de WENB kunt u contact opnemen met Reinier Rutjens, directeur.

Tien redenen om lid te worden:

 1. Je bent verzekerd van aantrekkelijke en moderne (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden.
 2. Jouw organisatie neemt deel aan een marktconforme CAO, afgestemd op de nieuwste wettelijke regels.
 3. Je hoeft als werkgever geen afzonderlijke afspraken te maken met individuele werknemers.
  Wil je toch bedrijfsgerichte afspraken maken, dan is dat mogelijk binnen de CAO;
 4. Jouw organisatie kan aanhaken bij mantelovereenkomsten, die vaak goedkoper zijn dan individuele regelingen.
 5. Je kunt ondersteuning krijgen bij het inrichten van beleid rond het thema duurzame inzetbaarheid.
 6. Je kunt deskundige hulp inroepen bij het aanvragen van subsidies.
 7. Zaken die jouw organisatie als individueel bedrijf niet of moeilijk kan realiseren (zoals: opleidingen, actualiteitensessies en sectorale projecten) kun je gezamenlijk aanpakken.
 8. Je werkgeversbelangen worden behartigd door een professionele vertegenwoordiger in diverse geledingen.
  Denk hierbij aan: VNO-NCW, ABP en UWV.
 9. Met vraagstukken rond arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en arbeidsrecht kun je terecht bij de adviseurs van de WENB.
 10. Jouw organisatie maakt deel uit van een netwerk voor het uitwisselen en delen van informatie en heeft toegang tot het WENB Ledennet.

We zijn je graag van dienst!

Het bureau van de WENB zet zich ervoor in de vereniging zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Hiervoor is een 'Service Level Agreement' (SLA) opgesteld, dat de dienstverlening door het bureau WENB beschrijft. Het SLA is bedoeld om de 'klant-leverancierrelatie' tussen het bureau en de leden te versterken en de service professioneel te organiseren en te borgen.

Het servicebureau van de WENB voert ook het secretariaat van de vereniging.

Lees verder in de rubriek 'Wie zijn we?'