Wij delen kennis en ervaringen

Reinier 2 - carroussel 400px
Reinier Rutjens

drs. R.O.M. (Reinier) Rutjens

Directeur

E-mail: rrutjens (at) wenb.nl

Telefoon: (06) 832 223 76

Mijn werkbeleving en passie

Hoe ontwikkelt de relatie tussen werkgever en werkende zich? Hoe zien de arbeidsmarkt en de (collectieve) arbeidsverhoudingen er in de toekomst uit? Welke belangen spelen hier en hoe verhouden die zich tot elkaar? Dat zijn vragen die mij boeien en bezig houden. Arbeidsverhoudingen en het verenigen van belangen lopen als twee rode draden door mijn werkzame leven. Dat begon tijdens mijn studie politicologie, waar ik afstudeerde op het ontstaan van de Katholieke Arbeidersbeweging aan het einde van de negentiende eeuw.

Na mijn studie heb ik bij diverse brancheverenigingen gewerkt in de rollen van arbeidsvoorwaardenadviseur en cao-coördinator. Ik heb ook enkele jaren aan de andere kant van de tafel gezeten, toen ik bij FNV Kiem werkte als vakbondsbestuurder van de grafische sector. In 2011 ben ik in dienst gekomen van de WENB, eerst als secretaris van de Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWb) en later ook als beleidsadviseur voor de WENB.

Vanaf eind 2015 ben ik directeur van de WENB. Een mooie rol, waarin inhoud goed samenvalt met het leidinggeven aan een kleine professionele organisatie. En dat binnen de complexiteit van een vereniging met verschillende leden, sectoren en stakeholders; dat vind ik een mooie uitdaging. Met onze herijkte visie hebben we in 2020 de koers opnieuw uitgezet. Voor mij persoonlijk een mooie taak om dit proces te mogen leiden.

Ambitie en visie

Ik geloof in de kracht en waarde van het verenigen; van het gezamenlijk optrekken omdat je een gedeeld belang hebt en omdat je in gezamenlijkheid meer bereikt. De WENB is een vereniging van leden. Verenigd rondom het werkgeversbelang dat al onze leden hebben.

In alle verscheidenheid tussen bedrijven en sectoren is er gemeenschappelijkheid in de veelheid van werkgeversbelangen; het belang om een goede positie op de arbeidsmarkt te hebben. Het belang om een aantrekkelijke en goede werkgever te zijn die ook aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid inhoud geeft. Het belang om innovatieve, concurrerende én marktconforme arbeidsvoorwaarden te realiseren. Het belang om gezamenlijk arbeidsmarktvraagstukken op te pakken. Het belang om efficiënt - en zonder onderlinge concurrentie - op sectorniveau de arbeidsvoorwaarden gezamenlijk met de vakbonden te ontwikkelen.

In 2020 hebben we de strategie van onze vereniging herijkt. Ons motto is: samen werken aan werk. Op basis van onze kernwaarden - betrouwbaar, betrokken en vernieuwend - staan wij voor sterke en toekomstbestendige werkgevers. Dat doen wij door het collectief werkgeversbelang van onze leden te behartigen. De WENB is het kennisknooppunt op het gebied van de Triple Arbeid: Arbeidsmarkt, Arbeidsverhoudingen en Arbeidsvoorwaarden.

Wij organiseren netwerken en verbinden onze leden op alle relevante werkgeversthema’s met elkaar én met onze omgeving. Daarnaast ondersteunen wij onze leden met advies en bieden we mantelcontracten met ledenvoordelen. Zo delen we kennis en ervaringen. In een wereld vol confectie bieden wij maatwerk voor onze leden. Daar sta ik samen met mijn team voor.