Wij delen kennis en ervaringen

Reinier 2 - carroussel 400px
Reinier Rutjens

drs. R.O.M. (Reinier) Rutjens

Directeur / beleidsadviseur

E-mail: rrutjens (at) wenb.nl

Telefoon: (06) 832 223 76

Mijn werkbeleving en passie

Hoe ontwikkelen arbeidsverhoudingen zich? Welke belangen spelen hier en hoe zijn die verbonden? Dat zijn vragen die mij boeien en bezig houden. Het thema arbeidsverhoudingen en het verenigen van belangen loopt als een rode draad door mijn werkzame leven. Dat begon tijdens mijn studie politicologie, waar ik afstudeerde op het ontstaan van de Katholieke Arbeidersbeweging aan het einde van de negentiende eeuw.

Na mijn studie heb ik bij brancheverenigingen gewerkt in de rollen van arbeidsvoorwaardenadviseur en cao-coördinator. Ik heb ook enkele jaren 'aan de andere kant van de tafel' gezeten, toen ik bij FNV Kiem werkte als vakbondsbestuurder van de grafische sector. In 2011 ben ik in dienst gekomen van de WENB, eerst als secretaris van de Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWb), later ook als beleidsadviseur voor de WENB.

Vanaf eind 2015 ben ik directeur van de WENB. Een mooie rol, waarin inhoud goed samenvalt met het leidinggeven aan een kleine professionele organisatie, zodat we als team goede stappen naar de toekomst zetten. En dat binnen de complexiteit van een vereniging met verschillende leden, sectoren en stakeholders; dat vind ik een mooie uitdaging. Met onze visie 'WENB Route 2020' hebben we hiervoor de koers uitgezet. Ik vind het een mooie taak dit proces te mogen leiden.

Ambitie en visie

Ik geloof in de kracht en de waarde van het verenigen, van het gezamenlijk optrekken omdat je een gedeeld belang hebt en omdat je in gezamenlijkheid meer bereikt. De WENB is een vereniging van leden. Verenigd rondom het werkgeversbelang dat al onze leden hebben.

In alle verscheidenheid tussen bedrijven en sectoren is er gemeenschappelijkheid in werkgeversbelangen. Het belang om een goede positie op de arbeidsmarkt te hebben, om een aantrekkelijke en goede werkgever te zijn die ook zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid inhoudt geeft, om innovatieve, concurrerende én marktconforme arbeidsvoorwaarden te realiseren, om gezamenlijk arbeidsmarkt- en opleidingsvraagstukken op te pakken, om efficiënt - en zonder onderlinge concurrentie - op sectorniveau de arbeidsvoorwaarden gezamenlijk met de vakbonden te ontwikkelen.

Daarom zeggen we: de Werkgeversvereniging WENB is er voor, door en met topwerkgevers. De werkorganisatie van de vereniging, het WENB-bureau, werkt aan deze gezamenlijke belangen en visie. Dat doen we door cao-processen te organiseren, arbeidsmarkt- en opleidingsprogramma’s te ontwikkelen, aangesloten bedrijven te adviseren op onze expertgebieden, en inkoop- en schaalvoordelen te realiseren, leden bij elkaar te brengen voor kennisuitwisseling, verbindingen te leggen met de relevante omgeving, netwerken te bouwen en een kennisknooppunt te zijn voor onze leden.

Deze visie vatten we samen in ‘WENB Route 2020’: toegewijde belangenbehartiging voor onze leden en sectoren, waarin het lidbedrijf als klant centraal staat. In een wereld vol confectie bieden wij maatwerk voor onze leden. Daar sta ik samen met mijn team voor.