Reinier Rutjens

Directeur

Expertise: arbeidsverhoudingen, externe contacten, strategie en verenigingszaken

Reinier Rutjens 025 - 765x300px
Reinier Rutjens 129 - 360x405px

Twee rode draden

Arbeidsverhoudingen en verenigingen lopen als twee rode draden door mijn werkzame leven. Na mijn studie politicologie heb ik bij diverse brancheverenigingen gewerkt in de rollen van arbeidsvoorwaardenadviseur en cao-coördinator. Ik heb ook enkele jaren aan de andere kant van de tafel gezeten, toen ik bij de FNV werkte als vakbondsbestuurder. In 2011 ben ik in dienst gekomen van de WENB. Eerst als secretaris van de Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWb) en later ook als beleidsadviseur voor de WENB. Vanaf 2016 ben ik directeur van de WENB. In de belangenbehartiging van een werkgeversvereniging komen deze twee draden samen.

Een mooie rol, waarin inhoud goed samenvalt met het leiden van een professionele organisatie die ‘fit for purpose’ is. En dat binnen de complexiteit van een vereniging met verschillende leden, sectoren en stakeholders; dat vind ik een mooie uitdaging. Ik geloof in de kracht en waarde van het verenigen; van het gezamenlijk optrekken omdat je een gedeeld belang hebt en omdat je in gezamenlijkheid meer bereikt.

Samen werken aan werk

De WENB is een vereniging van leden. Verenigd rondom het werkgeversbelang dat al onze leden hebben. In alle verscheidenheid tussen bedrijven en sectoren is er gemeenschappelijkheid in werkgeversbelangen; het belang om een aantrekkelijke positie op de arbeidsmarkt te hebben met innovatieve, concurrerende én marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Om een goede werkgever te zijn die aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid inhoud geeft. Om gezamenlijk te werken aan de wendbaarheid en weerbaarheid van werkenden en bedrijven. Het behartigen van deze werkgeversbelangen, daar staat de WENB voor.

Ons motto is: samen werken aan werk. Op basis van onze kernwaarden – betrouwbaar & betrokken, deskundig & dienstverlenend en verbindend & vernieuwend - staan wij voor sterke en toekomstbestendige werkgevers. In een wereld vol confectie bieden wij maatwerk voor onze leden. Daar sta ik samen met mijn team voor.