Ledenvoordelen

Werkgeversvereniging WENB

wenb-kennisdeling-01

Inmiddels heeft de WENB een breed scala aan ledenvoordelen ontwikkeld. Deze voordelen zitten altijd dicht tegen de core business van de bedrijven in onze sectoren. Het gaat altijd om ‘Triple A’-diensten, die betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen of arbeidmarkt. Door de schaalgrootte van de WENB en de WWb kunnen wij interessante prijsafspraken maken, zodat onze leden profiteren van gunstige tarieven.

Sommige diensten worden eerst kleinschalig in een pilot ontwikkeld of uitgeprobeerd. Andere diensten worden juist aanbesteed. Bij grotere diensten, zoals verzekeringen of ziektekosten, wordt een tender uitgezet om de beste kwaliteit en prijs uit de markt te halen. Hierbij wordt dan een begeleidingscommissie samengesteld, met deelnemers van grotere en kleinere leden. Bij de ziektekostenverzekering is de laatste keer gekozen voor een Europese aanbesteding.

Ook worden er diensten gezocht die passen bij de karakteristieken van de aangesloten bedrijven. Zoals outplacement, waarbij de partij die het dienstverband overneemt een ABP-aansluiting heeft. Of ondersteuning bij de uitvoering van het eigen risicodragerschap (ERD) bij werkloosheid, omdat onze meeste leden onder dit ERD-regime vallen.

Vaak ligt er een expliciete vraag van de leden aan de oorsprong van een dienst. Rond de tijd dat onze bedrijven hun jaarplannen opstellen bleek er jaarlijks behoefte aan inzicht in het gemiddelde ziekteverzuimpercentage binnen de sectoren. Arbodiensten bleken hier niet meer in te kunnen voorzien. Daarop heeft de WENB de Benchmark Ziekteverzuim ontwikkeld, als onderdeel van het Dashboard Duurzame Inzetbaarheid.

Verspreiding van ledenvoordelen

Een nieuw ontwikkeld ledenvoordeel presenteren wij doorgaans in een bijeenkomst of webinar. We verstrekken folders over de aangeboden dienst of product, waarin we de toegevoegde waarde voor onze leden concreet maken. Vanzelfsprekend worden de diensten en mantelovereenkomsten periodiek geëvalueerd en peilen wij de ervaringen van onze leden. Zo kunnen wij beoordelen of er aanpassingen of toevoegingen gewenst zijn.

Voordelen in kwaliteit, prijs en vergelijking

Het voordeel van de aangeboden diensten en producten zit voor onze leden meestal in een betere afstemming op de bedrijfsprocessen in hun bedrijf of sector en in het behaalde prijsvoordeel. Door collectief een partnership aan te gaan krijgt een preferred supplier ook meer kennis van onze bedrijven, waardoor zij in staat zijn om maatwerk te leveren. Dit bleek duidelijk bij diensten die werknemers beter inzicht geven in hun financiële situatie. Door kennis van de cao en pensioenconstructies kon de aanbieder betere individuele advisering leveren.

Tenslotte: als er veel leden aan een dienst meedoen, dan kunnen wij een benchmark organiseren waarmee de deelnemende bedrijven zich kunnen meten met de scores van de sector en die van Nederland. Voorbeelden hiervan zijn het Dashboard DI, het medewerkersonderzoek en de Beloningsmonitor.

Lees er meer over in het WENB Ledennet (inloggen verplicht)