Over de WENB

052 photoyou

De werkgeversvereniging WENB is er voor bedrijven in de sectoren energie (netbeheer, energieproductie en -levering), telecom (en breedband), recycling & milieu ('grondstoffen, energie en omgeving') en advies.

De Werkgeversvereniging WENB staat voor sterke en toekomstbestendige werkgevers. Dat doen wij door het collectief werkgeversbelang van onze leden te behartigen. Zodat zij een sterke arbeidsmarktpositie hebben door moderne en marktconforme arbeidsvoorwaarden. De WENB is het kennisknooppunt op het gebied van de Triple Arbeid: Arbeidsmarkt, Arbeidsverhoudingen en Arbeidsvoorwaarden. Wij organiseren netwerken en verbinden onze leden op alle relevante werkgeversthema’s met elkaar én met onze omgeving. Zo delen we kennis en ervaringen.

De WENB adviseert de aangesloten organisaties op het gebied van werkgeverschap, sluit namens de leden (sector-)cao’s af met de vakorganisaties en biedt diverse mantelcontracten met ledenvoordelen. Ook vertegenwoordigen wij de belangen van onze leden bij maatschappelijke en politieke organisaties.

Bij de WENB zijn zo’n 70 organisaties aangesloten die gezamenlijk zo’n 43.000 medewerkers in dienst hebben. De WENB sluit in totaal 8 sectorale en bedrijfscao’s af.

De WENB groeit nog steeds. In 2019 en 2020 hebben 5 nieuwe bedrijven het lidmaatschap van de WENB aangevraagd. Met name in de energiesector en de afval en milieubranche zijn bedrijven, die actief zijn in duurzame opwekking van energie (windmolenparken) of duurzame recycling, geïnteresseerd in het lidmaatschap van de WENB.

Het beleid van de WENB wordt vastgesteld door het bestuur WENB en de directeurenoverleggen van de aangesloten sectoren. De werkzaamheden van de WENB worden uitgevoerd door het servicebureau WENB.

Het servicebureau WENB ondersteunt ook de Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWb). De WWb bestaat uit circa 20 bedrijven met in totaal 5.650 werknemers.

De Werkgeversvereniging WENB is lid van VNO-NCW en AWVN.