Duurzame inzetbaarheid

Onze adviseur voor dit thema: Floor van den Heuvel

fit-en-vitaal-choose
fit-en-vitaal-choose Thema duurzame inzetbaarheid 80px

Duurzame inzetbaarheid is belangrijk voor mens én organisatie. We helpen werkgevers met afspraken in cao’s, ons mantelcontract voor de zorgverzekering, doelgerichte projecten, interventies en met subsidies.

Hieronder lees je hoe wij de verschillende thema’s binnen duurzame inzetbaarheid concreet invullen.

Gezondheids- & vitaliteitsdoelstellingen (WENB)
Het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' van de WENB helpt werkgevers om hun medewerkers gezond, vitaal, gemotiveerd en productief te kunnen laten werken.

Leer- en (loopbaan)ontwikkelingsvraagstukken (OOF)
Leer- en (loopbaan)ontwikkelingsvraagstukken, zoals 'een leven lang ontwikkelen', pakken we op bij de O&O fondsen voor onze sectoren:

Cao-afspraken over Duurzame Inzetbaarheid (WENB)
In onze cao’s maken we afspraken over duurzame inzetbaarheid. Je vindt ze in de cao’s van onze sectoren.

Subsidies Duurzame Inzetbaarheid (O&O fondsen)
Subsidieverwerving voor DI-projecten (aanvragen, advies en cofinanciering) doen we vanuit de Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen voor onze sectoren.

Ledenvoordelen Duurzame Inzetbaarheid (WENB)
We bieden diensten en producten aan die inzicht geven en bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Bekijk het overzicht van onze ledenvoordelen.

Meer informatie
Heb je vragen over het thema duurzame inzetbaarheid of wil je met ons van gedachten wisselen over de mogelijkheden voor jouw bedrijf, neem dan contact op met Floor van den Heuvel, programmamanager Fit & Vitaal.