Duurzame inzetbaarheid

fit-en-vitaal-choose
fit-en-vitaal-choose Thema duurzame inzetbaarheid 80px

Duurzame inzetbaarheid is van groot belang voor mens en organisatie. Daarom is dit een topthema van de WENB. Het meerjaren-programma ‘Fit & Vitaal’ van de WENB helpt werkgevers om hun medewerkers gezond, gemotiveerd en productief te kunnen laten werken.

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid past in het huidige denken over duurzaamheid. De sociaal-maatschappelijke en politieke problemen rond thema’s als energie, klimaat, voedsel, financiële markten, arbeidsmarkt, pensioenen en gezondheid dwingen ons meer oog te hebben voor duurzaamheid. Wij realiseren ons dat medewerkers waardevolle bronnen zijn om duurzaam in te investeren; zij helpen de bedrijven om strategische doelstellingen te realiseren.

Focus vanaf 2020: het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal'

Met het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' willen wij tegemoet komen aan de behoeften van werkgevers en ze ondersteunen bij het inzetbaar houden van medewerkers opdat zij gezond en vitaal aan het werk kunnen blijven.

Dit programma 'Fit & Vitaal' maakt onderdeel uit van het mantelcontract voor de zorgverzekering dat WENB per 1 januari 2020 met Zilveren Kruis heeft afgesloten voor vijf jaar. Dat betekent dat de diverse programma-activiteiten een (vrij) directe link hebben met het thema gezondheid & vitaliteit.

Lees meer over het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal'

Leer- en (loopbaan)ontwikkelingsvraagstukken, zoals 'een leven lang ontwikkelen', zijn belegd bij de O&O fondsen voor onze sectoren.

Meer informatie
Heb je vragen over het thema of wil je met ons van gedachten wisselen over de mogelijkheden voor jouw bedrijf, neem dan contact op met Floor van den Heuvel, programmamanager Fit & Vitaal.