Programma Fit & Vitaal

Werken aan de gezondheid en vitaliteit van medewerkers

vignet Fit en Vitaal 765x300px

Met het programma Fit & Vitaal richten we ons op het aantrekkelijk, meetbaar en zichtbaar maken van gezond & vitaal werken, om daarmee bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid (DI) van medewerkers.

We ondernemen diverse initiatieven waarbij we:

  • op een leuke, laagdrempelige en leerzame manier te werk gaan, passend bij doelgroepen van medewerkers;
  • zichtbaar maken en uitwisselen wat er binnen bedrijven gebeurt, en met welk resultaat;
  • inzetten op waardering van wat goed gaat en successen met elkaar vieren;
  • resultaten van DI-interventies en -beleid meetbaar maken en daarmee nut en noodzaak zichtbaar maken.

De focus van deze initiatieven ligt steeds op bewustwording, houding, cultuur en gedrag middels activiteiten en dialoog.

Doe ook mee: maak werk van fitte, vitale en inzetbare medewerkers!

Het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' kent drie pijlers:

  1. 'Dare to plan!' (budget en advies)
  2. 'Dare to choose!' (Present!Service en ledenvoordelen WENB)
  3. 'Dare to try!' (activiteitenkalender, themapagina en netwerk)

Vraag je je af hoe het programma jouw bedrijf kan ondersteunen bij fit en vitaal werken? Neem dan contact op met Floor van den Heuvel om de mogelijkheden te bespreken.

Is jouw bedrijf al lid van onze vereniging, log dan in voor meer informatie over Fit & Vitaal.

Mantelcontract en samenwerkingspartners

Het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' maakt deel uit van het mantelcontract voor de zorgverzekering dat WENB per 1 januari 2020 met Zilveren Kruis heeft afgesloten voor vijf jaar. In het programma werken we samen met diverse partijen om onderzoek, pilots, dashboards, bijeenkomsten en ledenvoordelen mogelijk te maken.

Heb je vragen over het mantelcontract dat wij met Zilveren Kruis hebben afgesloten, neem dan contact op met Pim Beljaars, beleidsadviseur voor leden van de WENB en de WWb.