Programma Fit & Vitaal

Werken aan behoud en productiviteit van medewerkers

vignet Fit en Vitaal 765x300px

Binnen ons meerjarenprogramma Fit & Vitaal staat de gezondheid en de inzetbaarheid van werkenden centraal. De diverse initiatieven van het programma worden ontwikkeld en uitgevoerd in samenspraak met de werkgevers en de groepen van medewerkers waarop we focussen.

De initiatieven zijn erop gericht om medewerkers gezond en inzetbaar te houden voor werk. Hierbij focussen we op bewustwording, houding en gedrag.

Wat doen we voor werkgevers?

  • We ontzorgen, adviseren, faciliteren en inspireren werkgevers zo goed mogelijk. Dat gebeurt in afstemming met werkgevers en vraaggestuurd.
  • We gaan op een leuke, laagdrempelige en leerzame manier te werk. We experimenteren samen met werkgevers uit diverse sectoren en maken zichtbaar wat binnen bedrijven gebeurt en met welk resultaat. We waarderen wat goed gaat en vieren successen met elkaar.
  • We wisselen relevante trends en ontwikkelingen, interventies, werkwijzen en (beleids)aanpakken uit en inspireren op fit en vitaal werken.
  • We benchmarken op werkgevers- en sectorniveau om inzicht te kunnen krijgen in waar je als werkgever en sector staat en om de resultaten van interventies en beleid voor gezond en vitaal werken meetbaar te maken.

In het programma werken we samen met diverse partijen om onderzoek, pilots, dashboards, bijeenkomsten en ledenvoordelen mogelijk te maken.

Voor meer informatie of vragen

Vraag je je af hoe (onderdelen van) het programma jouw bedrijf kan ondersteunen bij fit en vitaal werken? Neem dan contact op met Floor van den Heuvel om de mogelijkheden te bespreken.

Het programma Fit & Vitaal maakt deel uit van het mantelovereenkomst voor de zorgverzekering dat de WENB tot 1 januari 2025 met Zilveren Kruis heeft afgesloten. Heb je vragen over het mantelcontract, neem dan contact op met Pim Beljaars, beleidsadviseur voor leden van de WENB en de WWb.