Floor van den Heuvel

Adviseur Duurzame Inzetbaarheid, Programmamanager 'Fit & Vitaal'

Expertise: duurzame inzetbaarheid, programma Fit & Vitaal

Floor van den Heuvel 765x300px
Floor van den Heuvel 360x405px

Mijn werkbeleving en passie

Hoe bouw je aan een organisatie met fitte en vitale medewerkers die gemotiveerd en productief werken? Wat zijn voor werkgevers relevante en urgente thema’s? Wat zijn passende interventies voor diverse groepen van medewerkers? Hoe bereik je medewerkers en leidinggevenden en zorg je ervoor dat ze daadwerkelijk baat hebben bij aangeboden interventies? Hoe krijgt preventie en duurzame inzetbaarheid prioriteit van het management? Hoe kom je tot een breed gedragen visie op duurzame inzetbaarheid en hoe breng je dat binnen organisaties in de praktijk? Dit zijn vragen die mij in mijn werk bezighouden.

Ambitie en visie

Sinds januari 2016 werk ik als programmamanager Duurzame Inzetbaarheid (DI) voor de WENB en de WWb. Ik ben opgeleid in de Arbeids- en Organisatiepsychologie. In mijn werkzame leven heb ik veel kennis en ervaring opgedaan over arbo, preventie, gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, zowel in onderzoek als HR-praktijk. Die achtergrond komt in mijn rol als programmamanager mooi samen. Mijn activiteiten binnen het programma richten zich specifiek op de gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid van mensen in organisaties. De focus ligt daarbij op bewustwording, houding, cultuur en gedrag van mensen in organisaties.

Sinds 2020 zijn we gestart met het meerjarenprogramma Fit & Vitaal <link naar hoofdpagina programma Fit & Vitaal invoegen>. Met dit programma willen we fit en vitaal werken aantrekkelijk, meetbaar en zichtbaar maken. Het uitwisselen van kennis, ervaringen en opbrengsten van programmaonderdelen vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de activiteiten. Evenals het doorlopend monitoren, evalueren en verbeteren van het aanbod voor werkgevers.

Ik geloof erin dat het loont om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van mensen binnen organisaties, en dat zowel werkgevers als medewerkers hier baat bij hebben. Ik draag daarom ook graag mijn steentje bij aan het zichtbaar maken en tussen de oren krijgen dat inzetten op preventie en duurzame inzetbaarheid niet alleen leuk maar ook keiharde noodzaak is voor een gezonde bedrijfsvoering. Het zijn per slot van rekening uiteindelijk de mensen die het ‘m doen.