Vitaalste Vakbedrijf

Een verkiezing onder bedrijven die werken aan de gezondheid en vitaliteit van technisch medewerkers

WENB-verkiezing Vitaalste Vakbedrijf 2023 - 765x300px

Met deze verkiezing voor werkgevers maken we zichtbaar en waarderen we wat werkgevers doen om technisch medewerkers gezond en veerkrachtig aan het werk te houden en zo uitval en verloop te voorkomen.

Jaarlijks organiseren wij deze verkiezing voor leden van de WENB, de WWb en de Vwvw.

Deelname aan deze verkiezing geeft inzicht in hetgeen werkgevers doen en wat de 'good practices' voor vitale en inzetbare medewerkers zijn. Ook krijg je concrete handvatten aangereikt om technische medewerkers vitaal en veerkrachtig te houden en uitval en verloop te voorkomen. Hiermee verbind je hen duurzaam aan je bedrijf en kun je je profileren als een aantrekkelijke werkgever.

Hoe doe je mee?
Elk jaar wordt jouw bedrijf - als lid van de WENB, de WWb of de Vwvw - uitgenodigd voor deelname. CrossOver vraagt de benodigde gegevens uit om een beeld te krijgen van het vitaliteitsbeleid. De resultaten worden persoonlijk teruggekoppeld aan deelnemende bedrijven en op intersectoraal niveau worden er good practices uitgewisseld. Jaarlijks benoemt een onafhankelijke, deskundige jury een aantal bedrijven tot 'koploper'.

De verkiezing Vitaalste Vakbedrijf wordt mogelijk gemaakt vanuit het meerjarenprogramma Fit & Vitaal 2020-2024, met ondersteuning van Zilveren Kruis. Heb je vragen over het programma en hoe onderdelen hiervan voor jouw organisatie kunnen werken, neem dan contact op met Floor van den Heuvel, programmamanager Fit & Vitaal.