Sector NWb

Onze adviseur voor de sector: Gabriëlle Verberne

sector-nwb
sector-nwb Sector NWb 80px

Bij de WENB zijn 12 bedrijven verenigd in de sector Energie Netwerkbedrijven (NWb). Deze bedrijven hebben samen ruim 16.600 medewerkers in dienst, die onder de cao NWb vallen. Bij de grootste 3 bedrijven gaat het om 4.000 tot 6.500 medewerkers per bedrijf. Het kleinste netwerkbedrijf heeft zo’n 130 medewerkers. Alle bedrijven hebben ook een eigen bedrijfscao als aanvulling op de sectorcao.

De netwerkbedrijven zorgen voor een veilig transport van gas en/of elektriciteit. Daarnaast onderhouden zij het energienet en leggen nieuwe netten aan. De energie netwerkbedrijven maken de energie van morgen mogelijk. Hiervoor is het nodig dat de sector van de Netwerkbedrijven voor medewerkers een aantrekkelijke sector is en blijft, ook in de huidige schaarse arbeidsmarkt.

Lees de cao NWb

Gezamenlijke visie cao-partijen NWb

Het zijn van een aantrekkelijke sector, waarin mensen graag willen werken en met een positieve instelling bijdragen aan het realiseren van de energietransitie. De sector heeft de ambitie dat werken binnen de netwerkbedrijven betekent: werken aan maatschappelijk relevant werk, veel mogelijkheden om je te ontwikkelen en veilig, vitaal en vanuit vakmanschap te werken om met energie de energietransitie te realiseren. Onder deze visie van werkgever en vakbonden liggen vier thema’s: aantrekkelijke sector, duurzame inzetbaarheid, samen en allianties in de keten. Elk thema is ook verder uitgewerkt.

Thema’s

Aantrekkelijke sector: aantrekkelijke en passende arbeidsvoorwaarden, bijdragen aan de energietransitie, veilig en gezond werken, gelijke kansen voor iedereen/diversiteit en inclusie en perspectief voor iedereen.

Duurzame inzetbaarheid: leven lang ontwikkelen (LLO), flexibiliteit, verandervermogen en wendbaar, passende competenties, vitaliteit en vakmanschap.

Samen; meedenken, -praten en -beslissen (co creatie), medewerkers, management, HR en vakbonden, verbinden en eigenaarschap.

Allianties in de keten: O&O-fonds, samenwerking met aanpalende sectoren, overheid en onderwijs.

Vertegenwoordiging

Binnen de vereniging WENB vertegenwoordigt Maarten Otto (Alliander) de sector Energie NWb binnen het bestuur. Janneke Gökemeijer (Stedin) is sectorvoorzitter en de voorzitter van de werkgeversdelegatie. Het voorzitterschap van het directeurenoverleg vindt roulerend plaats onder de deelnemers aan het directeurenoverleg.

Meer weten over wat de WENB voor de sector doet?

Neem dan contact op met Gabriëlle Verberne