Wij delen kennis en ervaringen

Thema duurzame inzetbaarheid

De WENB houdt zich al jaren bezig met het thema duurzame inzetbaarheid. Het is vandaag de dag nog steeds een heel actueel thema voor onze leden. Het is benoemd in de CAO’s van de sectoren en het staat hoog op de agenda. De vraag die hierbij voor werkgevers centraal staat, is hoe je medewerkers inzetbaar houdt - nu en straks - en op welke wijze zij fit en vitaal hun pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Daarom spant de WENB zich in om de dialoog over duurzame inzetbaarheid op verschillende niveaus te bevorderen en te vergemakkelijken.

Vignet meerjarenprogramma Fit en Vitaal - 465px

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid past in het huidige denken over duurzaamheid. De sociaal-maatschappelijke en politieke problemen rond thema’s als energie, klimaat, voedsel, financiële markten, arbeidsmarkt, pensioenen en gezondheid dwingen ons meer oog te hebben voor duurzaamheid.

Wij realiseren ons dat medewerkers waardevolle bronnen zijn om duurzaam in te investeren; zij helpen de bedrijven om strategische doelstellingen te realiseren.

Focus vanaf 2020: het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal'

Met het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' willen wij tegemoet komen aan de behoeften van werkgevers en ze ondersteunen bij het inzetbaar houden van medewerkers opdat zij gezond en vitaal aan het werk kunnen blijven.

Dit programma 'Fit & Vitaal' maakt onderdeel uit van het mantelcontract voor de zorgverzekering dat WENB per 1 januari 2020 met Zilveren Kruis heeft afgesloten voor vijf jaar. Dat betekent dat de diverse programma-activiteiten een (vrij) directe link hebben met het thema gezondheid & vitaliteit.

Lees meer over het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal'

Leer- en (loopbaan)ontwikkelingsvraagstukken, zoals 'een leven lang ontwikkelen', zijn belegd bij de O&O fondsen voor onze sectoren.

Meer informatie
Heeft u vragen over het thema of wilt u met ons van gedachten wisselen over de mogelijkheden voor uw bedrijf, neemt u dan contact op met Floor van den Heuvel, programmamanager Fit & Vitaal.