Wij delen kennis en ervaringen

Thema pensioen

Door de economische crisis en de noodzaak om langer door te werken is pensioen nog steeds een actueel thema. Pensioen is ook een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Werkgevers en werknemers betalen premie voor de aanvulling op de AOW.

Hier informeren wij u over:

  • de actualiteit (pensioen in beweging);
  • de pensioenregeling van ABP (nuttige links, reglementen,  premies en nieuws);
  • de werkgroep pensioenen van de WENB (alleen voor leden).


ABP
De werkgevers die zijn aangesloten bij de WENB en de WWb hebben hun pensioenregeling ondergebracht bij ABP. Hieronder vindt u downloads en verwijzingen naar de website van ABP:

Statuten
Pensioenreglement
Pensioenpremies

Checklist van ABP 'Wegwijs in uw pensioen' (pdf)

Snel meer weten

Pensioen in beweging

Jouw pensioen is in beweging, neem regie in eigen handen!

Wanneer je straks stopt met werken, ontvang je van ABP pensioen. Dit pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waar werkgever en werknemer maandelijks samen een aanzienlijk bedrag voor sparen. Ongeveer een vijfde deel van je salaris is premie voor jouw pensioen. En daar doet de werkgever nog eens een behoorlijk schepje bovenop. Dat is veel geld. Omdat het pensioen daarnaast ook nog eens in beweging is, vinden wij het erg belangrijk dat je hiervan niets mist.

In de digitale nieuwsbrief die je zo’n 12 keer per jaar van ABP ontvangt, wordt het thema pensioen in heldere taal uitgelegd. Je ontvangt dan ook tips hoe je ervoor zorgt dat je partner geen pensioen misloopt of waarop je moet letten als je minder gaat werken. Ook onderwerpen zoals de dekkingsgraad, de pensioenpremies en de manier waarop ABP deze belegt komen regelmatig in de nieuwsbrief terug.

Aanmelden voor de ABP Nieuwsbrief

naar boven

Werkgroep Pensioenen
Binnen de WENB en de WWb is er een intersectorale werkgroep pensioenen. Deze is samengesteld uit pensioenspecialisten van verschillende bedrijven.

De werkgroep pensioenen:

  • bereidt standpunten voor die onze vertegenwoordiger inbrengt in de werkgroep pensioenen van het Verbond van Sectorwerkgevers Overheid (VSO). Het VSO vertegenwoordigt de werkgevers in de Pensioenkamer (PK). Het VSO onderhandelt in de PK met de vakcentrales verenigd in het SCO (Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel).
  • houdt de aangesloten bedrijven op de hoogte van actuele ontwikkelingen;
  • brengt advies uit aan de HR-directeuren van de aangesloten bedrijven over pensioenaangelegenheden;
  • zorgt zonodig voor informatiemateriaal dat de bedrijven voor communicatie naar werknemers kunnen gebruiken;
  • wisselt onderling kennis en informatie uit;
  • houdt zich bezig met actuele thema's die de bedrijven uit onze sectoren raakt.

Eén van de onderwerpen waarop de werkgroep zich richt is de aftopping van de pensioenopbouw boven 100K. Hieronder leest u hier meer over.

naar boven

Aftopping 100K
Hieronder vindt u de documenten van dit dossier; hiervoor dient u in te loggen op ons ledennet!
Beschikt u niet over inloggegevens, neemt u dan contact op met ons secretariaat, telefoon (026) 356 95 69.

01-10-2015: Raamovereenkomst netto lijfrente Loyalis - WENB/WWb (pdf)  
30-09-2015: Dienstverleningsovereenkomst Schouten Zekerheid 100K (pdf)
30-09-2015: Checklist individuele gesprekken met adviseur Schouten Zekerheid (pdf)
05-09-2015: Brief netto pensioen netto lijfrente voor werknemers (pdf)
05-09-2015: Bijlage 1: Gevolgen van versobering (aftopping) pensioenopbouw boven 100K (pdf)
05-09-2015: Bijlage 2: Overzicht wijzigingen ABP nabestaandenpensioen van 2014 naar 2023 (pdf)
05-09-2015: Bijlage 3: Netto pensioen, netto lijfrente of anders (pdf)
05-09-2015: Bijlage 4: Vergelijking netto pensioen - netto lijfrente (pdf)
05-09-2015: Bijlage 5: Onafhankelijk advies (pdf)
18-08-2015: Presentatie: Aftopping 100K netto pensioen en netto lijfrente (pdf)
22-06-2015: Pensioen update 4 WENB/WWb (pdf)
07-04-2015: Advies premievrijval 100K plus (pdf)
13-01-2015: Planning van Loyalis collectief contract NP (pdf)

naar boven

Meer weten over pensioenen?

Wilt u informatie over de ontwikkelingen binnen het thema pensioen, neemt u dan contact op met Rolf Blankemeijer.