Wij delen kennis en ervaringen

Thema pensioen

Door de economische crisis en de noodzaak om langer door te werken is pensioen nog steeds een actueel thema. Pensioen is ook een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Werkgevers en werknemers betalen premie voor de aanvulling op de AOW.

Hier informeren wij u over:

  • de actualiteit (pensioen in beweging);
  • de pensioenregeling van het ABP (nuttige links, reglementen,  premies en nieuws);
  • de werkgroep pensioenen van de WENB (alleen voor leden).


ABP
De werkgevers die zijn aangesloten bij de WENB en WWb hebben de pensioenregeling ondergebracht bij het ABP. Het ABP is de pensioenuitvoerder. Hier bieden wij u relevante informatie en linkverwijzingen, de actuele premies en het laatste nieuws.

Download de checklist van ABP 'Wegwijs in uw pensioen'

Download de statuten van ABP
Download de pensioenovereenkomst
Download het pensioenreglement
Download het uitvoeringsreglement
Download het FPU-reglement

Snel meer weten

Pensioen in beweging

Jouw pensioen is in beweging, neem regie in eigen handen!

Wanneer je straks stopt met werken, ontvang je van ABP pensioen. Dit pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waar werkgever en werknemer maandelijks samen een aanzienlijk bedrag voor sparen. Ongeveer een vijfde deel van je salaris is premie voor jouw pensioen. En daar doet de werkgever nog eens een behoorlijk schepje bovenop. Dat is veel geld. Omdat het pensioen daarnaast ook nog eens in beweging is, vinden wij het erg belangrijk dat je hiervan niets mist.

Meld je daarom aan voor de ABP Nieuwsbrief. Met deze digitale nieuwsbrief die je zo’n 12 keer per jaar van ABP ontvangt, wordt pensioen in heldere taal uitgelegd. Zo ontvang je bijvoorbeeld tips hoe u ervoor zorgt dat je partner geen pensioen misloopt of waar je op moet letten als je minder gaat werken. Maar ook onderwerpen zoals de dekkingsgraad, de pensioenpremies en de manier waarop ABP die belegt, komen regelmatig in de nieuwsbrief terug.

Aanmelden voor de ABP Nieuwsbrief

naar boven

Dossier aanpassing pensioenregeling 2015

naar boven

Werkgroep pensioenen
Binnen de WENB en de WWb is er een intersectorale werkgroep pensioenen. Deze is samengesteld uit pensioenspecialisten van verschillende bedrijven.

De werkgroep pensioenen:

  • bereidt standpunten voor die onze vertegenwoordiger inbrengt in de werkgroep pensioenen van het Verbond van Sectorwerkgevers Overheid (VSO). Het VSO vertegenwoordigt de werkgevers in de Pensioenkamer (PK). Het VSO onderhandelt in de PK met de vakcentrales verenigd in het SCO (Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel).
  • houdt de aangesloten bedrijven op de hoogte van actuele ontwikkelingen;
  • brengt advies uit aan de HR-directeuren van de aangesloten bedrijven over pensioenaangelegenheden;
  • zorgt zonodig voor informatiemateriaal dat de bedrijven voor communicatie naar werknemers kunnen gebruiken;
  • wisselt onderling kennis en informatie uit;
  • houdt zich bezig met actuele thema's die de bedrijven uit onze sectoren raakt.

Eén van de onderwerpen waarop de werkgroep zich richt is de aftopping van de pensioenopbouw boven 100K. Hieronder leest u hier meer over.

naar boven

Aftopping 100K
Hieronder vindt u de documenten van dit dossier. Door in te loggen op het ledennet kunt u deze documenten inzien.

01-10-2015: Raamovereenkomst netto lijfrente Loyalis - WENB/WWb   
30-09-2015: Dienstverleningsovereenkomst Schouten Zekerheid 100K
30-09-2015: Checklist individuele gesprekken met adviseur Schouten Zekerheid
05-09-2015: Brief netto pensioen netto lijfrente voor werknemers
05-09-2015: Bijlage 1: Gevolgen van versobering (aftopping) pensioenopbouw boven 100K
05-09-2015: Bijlage 2: Overzicht wijzigingen ABP nabestaandenpensioen van 2014 naar 2023
05-09-2015: Bijlage 3: Netto pensioen, netto lijfrente of anders
05-09-2015: Bijlage 4: Vergelijking netto pensioen - netto lijfrente
05-09-2015: Bijlage 5: Onafhankelijk advies
18-08-2015: Presentatie: Aftopping 100K netto pensioen en netto lijfrente
22-06-2015: Pensioen update 4
07-04-2015: Advies premievrijval 100K plus
13-01-2015: Planning van Loyalis collectief contract NP

naar boven

Meer weten over pensioenen?

Wilt u informatie over de ontwikkelingen binnen het thema pensioen, neemt u dan contact op met Rolf Blankemeijer.