Wij delen kennis en ervaringen

Thema arbeidsomstandigheden en veiligheid

Het thema arbeidsomstandigheden kent meerdere facetten. De WENB volgt de ontwikkelingen binnen de aangesloten bedrijven op de voet en houdt de leden soms ook een spiegel voor. Tijdens het Veiligheidsevent dat in juni georganiseerd voor energie netwerkbedrijven bleek dat de veiligheidsregels wel bekend zijn, maar ook dat er - desondanks - meerdere redenen zijn waarom mensen bewust van die regels afwijken. Dat besef maakte bij de deelnemers veel los.

Het is goed om op basis van cijfers, feiten en argumenten met elkaar discussie te voeren over manieren om de arbeidsomstandigheden te optimaliseren. Daarbij blijken de arbocatalogi een belangrijk instrument. De WENB verzorgt voor de energiebedrijven (zowel de netwerkbedrijven als de productie- en leveringsbedrijven) en de waterbedrijven de verschillende arbeidscatalogi.

Een arbocatalogus is een digitaal platform met informatie over veilig werken. Hierin wordt beschreven met welke manier van werken en met welke middelen bedrijven de voorgeschreven richtlijnen voor veiligheid moeten naleven.

Snel meer weten

Het hoe en waarom van arbocatalogi
Sinds 2007 kennen we het fenomeen arbocatalogus. De wetgever heeft ervoor gekozen een belangrijke verantwoordelijkheid voor het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid op decentraal niveau aan werkgevers en werknemers over te laten. Centrale beleidsregels hebben plaatsgemaakt voor sectoraal maatwerk. De normen uit de arbeidsomstandighedenwet - de doelvoorschriften - blijven leidend, maar sociale partners kunnen ten behoeve van hun eigen sector in een arbocatalogus afspreken op welke manier aan deze normen wordt voldaan.

naar boven

 

Hoe komt zo'n arbocatalogus tot stand?
De inhoud van de arbocatalogus, de risico’s en de bijbehorende maatregelen worden vastgelegd door een werkgroep van veiligheidskundigen. Hierin zijn alle bedrijven uit een sector vertegenwoordigd. De formele indiening bij de Inspectie van SZW (ter marginale toetsing) gebeurt door een stuurgroep. Deze wordt gevormd door vertegenwoordigers van de betrokken werknemersorganisaties en de werkgevers, onder voorzitterschap van de directeur van de WENB.

naar boven

 

Voor werkgevers, maar vooral ook voor werknemers
Bij de arbocatalogi staat de veiligheid van de medewerkers centraal. Deze documenten geven de medewerkers houvast bij de veilige uitoefening van hun takenpakket en in het maken van verstandige keuzes. Korte, bondige teksten en helder taalgebruik verschaffen duidelijkheid. In de arbeidscatalogi wordt ook aangegeven hoe de werkgever ervoor kan zorgen dat er veilig gewerkt wordt. Voor veiligheidskundigen voorzien de arbeidscatalogi in achtergrondinformatie, zoals wet- en regelgeving en good & best practices.

Zie ter illustratie de arbocatalogi waarvoor de WENB de begeleiding voor haar rekening neemt:

Arbocatalogus Energie Netwerkbedrijven
Arbocatalogus Energie Productie- en leveringsbedrijven
Arbocatalogus Kabel- en Telecombedrijven

naar boven

 

Meer weten over arbeidsomstandigheden?

Voor informatie over de ontwikkelingen binnen het thema arbeidsomstandigheden kunt u contact opnemen met Pim Beljaars of Gerda Heller (arbocatalogi).