Wij delen kennis en ervaringen

Thema arbeidsvoorwaarden

Het thema arbeidsvoorwaarden is het oudste kennisveld binnen onze vereniging. De WENB is opgericht om van de overheid losgemaakte publieke diensten een onderdak te bieden. Deze nieuwe bedrijven vielen niet meer onder de gemeentelijke of provinciale ambtenarenreglementen en vonden in de WENB-cao nieuwe collectieve arbeidsvoorwaarden.

Een gemeenschappelijk kenmerk van deze bedrijven was en is de aansluiting bij het pensioenfonds ABP. Als gevolg van deze ontwikkelingen was de WENB aanvankelijk gericht op de cao, de interpretatie van de cao en wijzigingen in wetgeving die invloed hebben op de cao.

Het ABP-pensioen staat van oudsher centraal en vormt nog steeds een belangrijk aandachtsgebied. Intussen bestrijkt de WENB veel meer kennisvelden, maar nog altijd is de cao en wat daarbij hoort een belangrijk verbindend element binnen de sectoren en de vereniging.

Als gevolg van veranderde (markt)omstandigheden, kregen de leden in diverse sectoren behoefte aan een meer op maat gesneden cao. Zo bestaan er nu afzonderlijke cao’s voor de sectoren Energie Netwerkbedrijven (NWb), energieproductie- en -leveringsbedrijven (PLb), afval- en milieubedrijven (A&M) en kabel- en telecombedrijven (K&T). Daarnaast vormt KIWA als enig bedrijf de sector Advies.

Het proces voor een cao
Het tot stand komen van een cao loopt meestal volgens dezelfde lijn. Eerst wordt input voor het cao-overleg verzameld. De belangrijkste bron daarvoor zijn de bedrijven. Hun wensen en ideeën worden 'opgehaald' in de referentiegroep, het directeurenoverleg of het overleg van hoofden P&O. Het bureau WENB volgt de actuele ontwikkelingen en trends en wijzigingen in wetgeving. Ook dit vormt input voor het cao-overleg.

In het cao-overleg onderhandelen werkgevers en vakbonden over hun wensen, net zo lang tot een onderhandelingsakkoord is bereikt. Nadat de leden van beide zijden dit akkoord hebben goedgekeurd, is de nieuwe cao een feit en kunnen de wijzigingen in de tekst worden verwerkt.

Binnen het kennisveld arbeidsvoorwaarden van het bureau wordt dit proces opgestart, begeleid, voortgestuwd, van inhoudelijke en beleidsmatige input voorzien en afgerond. Het betreft dus zowel de secretariële als de organisatorische en de inhoudelijke kant van de zaak.

Bij het kennisveld hoort ook het adviseren over en interpreteren van de cao. Zo nodig worden hiervoor richtlijnen geschreven die - om voldoende draagvlak te krijgen - met de vakbonden worden afgestemd.

Helpdesk rond arbeidsvoorwaarden
Het bureau WENB heeft ook een helpdeskfunctie. Veel vragen worden door HR-afdelingen van de bedrijven telefonisch of per e-mail gesteld en door ons beantwoord.

Meer weten over arbeidsvoorwaarden?

Voor informatie over de ontwikkelingen binnen het thema arbeidsvoorwaarden kunt u contact opnemen met Pim Beljaars of Reinier Rutjens.