Uitvoering sociale zekerheid

Ledenvoordeel

Werkgeversvereniging WENB
visual WWplus - 765x300px
visual WWplus - 765x300px Thema sociale zekerheid 80px

In de cao's van de WENB zijn extra voorzieningen opgenomen voor werknemers die werkloos worden: de reparatie-uitkering na de WW en de bovenwettelijke WW-uitkering bij reorganisatie ontslag. Deze regelingen worden voor onze leden uitgevoerd door WWplus.

  • De reparatie-uitkering na afloop van de WW
    In de cao is geregeld dat een medewerker, die aan het einde van de WW-uitkering nog werkloos is, recht heeft op een reparatie-uitkering. De WW-uitkering is maximaal 24 maanden en de reparatie-uitkering duurt maximaal 14 maanden.

  • De bovenwettelijke WW-uitkering bij reorganisatieontslag
    Medewerkers die vanwege een reorganisatie ontslagen worden kunnen, naast de reparatie-uitkering, recht hebben op een aanvulling op hun WW-uitkering.

Lees ook ons nieuwsbericht over dienstverlening door WWplus

Lees ook ons nieuwsbericht over uitvoering werkloosheidsregelingen voor leden Vwvw

Gebruik ook de rekentool van WWplus, om de rechten van een werkloos geworden werknemer te berekenen.

Hoe kan ik mijn medewerkers informeren over deze regelingen?
Op de laatste pagina van deze folder is een brochure voor werknemers opgenomen. Deze brochure kun je vinden op de ledenpagina van WENB. Ook kun je verwijzen naar de website van WWplus.

WWplus is gespecialiseerd in de uitvoering van cao-afspraken die voorzien in private aanvullingen op of in plaats van de WW, ZW en WGA.

Download de folder Uitvoering Sociale Zekerheidsregelingen (pdf, inloggen verplicht)