Ziektekostenverzekering

Ledenvoordeel

Werkgeversvereniging WENB
Visual collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis - 765x300px
Visual collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis - 765x300px Thema ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 80px

De WENB heeft een mantelcontract afgesloten met Zilveren Kruis voor circa 72.000 verzekerden: dit betreft 80 werkgevers in zes sectoren. Door deze schaalgrootte en de gerichte actie op de aangesloten sectoren worden mooie resultaten geboekt.

Mede dankzij deze mantelovereenkomst voor ziektekostenverzekering:

  • is er een platform voor duurzame inzetbaarheid tot stand gekomen, met jaarlijkse terugkerende netwerkbijeenkomsten duurzame inzetbaarheid en een online platform waar veel informatie te vinden is;
  • worden er in samenspraak met bedrijven diverse innovatieve en (inter)sectorale pilots en (onderzoeks)projecten uitgevoerd;
  • kunnen er met sectoranalyses (behoefte en) zorgconsumptieprofielen branche-specifieke problemen worden gedetecteerd en worden aangepakt;
  • is er een Benchmark duurzame inzetbaarheid geïntroduceerd bij de aangesloten sectoren en bedrijven;
  • is er een 'Budget Fit & Vitaal' voor aangesloten bedrijven;
  • leidt de schaalgrootte via het mantelcontract binnen de sectoren tot een professionelere aanpak en tot kostenvoordelen, o.a. door efficiency in de ontwikkeling van diensten;
  • wordt de sector extra aantrekkelijk voor de werknemer door realisatie van een extra (secundaire) arbeidsvoorwaarde; zowel in de vorm van de (collectiviteits)korting als in de beschikbaarheid van maatwerkarrangementen of gezondheidsprogramma’s.

Bekijk de premies en de belangrijkste wijzigingen in de verzekering binnen ons mantelcontract.
Let op: deze informatie is alleen voor leden, dus inloggen is verplicht!

Meer weten?
Voor meer informatie over dit ledenvoordeel kun je contact opnemen met Pim Beljaars, beleidsadviseur voor WENB en WWb.