Benchmarks Arbeid

Ledenvoordeel

Werkgeversvereniging WENB
Voorbeeld Benchmark Arbeid - 765x300px
Voorbeeld Benchmark Arbeid - 765x300px Thema duurzame inzetbaarheid 80px

Met behulp van de benchmarkgegevens van TNO en NEA brengen we elke twee jaar de Benchmarks Arbeid uit. In deze rapportages vatten we de bevindingen samen en vergelijken deze met eerdere metingen binnen onze sectoren en met het Nederlands gemiddelde.

De factsheets bevatten gegevens op sectoraal niveau. Hierbij wordt gekeken naar de volgende thema’s:

  • gezonde arbeidsomstandigheden,
  • verzuim en gezondheid,
  • kennis en vaardigheden,
  • aantrekkelijk werkgeverschap,
  • arbeidsmarktperspectief.

Download hieronder de factsheets Benchmark Arbeid voor de diverse sectoren: