Anw-hiaatpensioenverzekering

Ledenvoordeel

Werkgeversvereniging WENB
Campagnebeeld AON - mantel Anw - 765x300px
Campagnebeeld AON - mantel Anw - 765x300px Thema pensioen 80px

Een Anw-hiaatpensioen is een verzekering die na overlijden maandelijks een bedrag aan de partner uitkeert. In de periode 2022 t/m 2026 bedraagt het verzekerde bedrag 16.500,00 euro; dit komt bij het partnerpensioen en eventuele overheidsuitkeringen.

Anw-hiaatpensioenregeling bij a.s.r vanaf 1 januari 2022 gecontinueerd

Aon heeft onlangs na een uitgebreid marktonderzoekstraject geconcludeerd dat de Anw-hiaatpensioenregeling met ingang van 1 januari 2022 het beste kan worden gecontinueerd bij a.s.r. Er is daartoe overeenstemming bereikt met a.s.r. over de voorwaarden en het tarief.

Frank Driessen, CEO Aon:

"Een langjarig contract geeft de zekerheid van continuïteit en rust in de administratie. Zeker nu er ingrijpende wijzigingen aankomen vanuit de komende wetgeving als gevolg van het Pensioenakkoord."

Het nieuwe contract heeft een looptijd van vijf jaar
Er is afgesproken om de voorwaarden en het gemak van de bekende administratie bij a.s.r. zoveel mogelijk te behouden.

  • Huidige routing aanmelden en voorlopige dekking;
  • Huidige routing en dekking pensionerende deelnemers;
    - Behoud van dekking voor hun eventuele jongere partner zonder premiebetaling na pensioneren
  • Partner ontvangt Anw-hiaat uitkering tot aan de AOW-leeftijd, uiterlijk tot leeftijd 68.

1 januari 2027 is de uiterste ingangsdatum van het pensioenakkoord