28 februari 2022

Ledenvoordeelpartner WWplus voert regelingen WENB-cao’s uit

Ook zonder reorganisatieontslag recht op uitkering WWplus!

logo WWplus 765x300px

Jacqueline van der Hulst, algemeen directeur van WWplus, vertelt over de ontwikkelingen in de uitvoering van sociale zekerheidsregelingen voor leden van de WENB en de WWb.

Jacqueline: "WWplus is gespecialiseerd in de uitvoering van cao-afspraken over private aanvullingen op - of in plaats van - de WW, ZW en WGA. Deze afspraken komen oorspronkelijk vooral voor in de sectoren overheid en onderwijs. In deze sectoren zijn wij marktleider in de uitvoering van boven- en nawettelijke uitkeringsregelingen."

Op welke manier is WWplus een partner van de WENB en de WWb?
Sinds 2014 zijn wij partner van de WENB en de WWb en hebben een raamovereenkomst gesloten. De leden kunnen zelf kiezen of zij van deze raamovereenkomst gebruik willen maken, waarmee onze dienstverlening tegen scherpe tarieven aanbieden.

Hoeveel bedrijven hebben een overeenkomst met WWplus gesloten?
"Op dit moment hebben in totaal 42 leden van WENB en WWb een overeenkomst gesloten met WWplus."

Wat zijn de ontwikkelingen in de bovenwettelijke uitkeringen van WENB en WWb?
"In de cao’s van WENB en WWb sectoren was er tot 2016 alleen recht op een aanvullende uitkering bij werkloosheid als er sprake was van reorganisatieontslag. Medewerkers die niet betrokken waren bij een reorganisatie hadden dus geen recht op een uitkering. Vanaf 2016 is dit anders, toen is de WW versoberd en ook weer gerepareerd in de cao’s van WENB en WWb sectoren. Dit betekent dat een ex-medewerker die een WW-uitkering ontvangt, en aan het einde van die WW-uitkering nog werkloos is, recht heeft op een reparatie-uitkering. De WW-uitkering is maximaal 24 maanden en de reparatie-uitkering duurt maximaal 14 maanden."

Hoe zie je deze ontwikkeling terug in de aantallen uitkeringen die jullie voor WENB en WWb beheren?
"De algemene ontwikkeling van de laatste jaren is dat het totale aantal lopende uitkeringsrechten, bij de bedrijven die lid zijn van WENB en WWb, daalt. Begin 2021 waren er in totaal 236 lopende uitkeringsrechten terwijl dit er eind vorig jaar 165 waren. Dit is een daling van 30%. Wij zien dit beeld ook bij andere sectoren; dit heeft waarschijnlijk te maken met de krapte op de arbeidsmarkt.

Een andere ontwikkeling is dat het aandeel van de reparatie-uitkeringen binnen deze lopende rechten toeneemt. In januari 2021 was het aandeel reparatie-uitkeringen 39% en in december 47%."

Hoe onderscheiden jullie je van andere dienstverleners?
"Wij merken dat de uitkeringsgerechtigden die bij ons een uitkering aanvragen de regelingen vaak lastig vinden om te begrijpen. Wij onderscheiden ons door onze heldere en persoonlijke informatievoorziening aan uitkeringsgerechtigden. De uitkeringsgerechtigden hebben toegang tot een overzichtelijke Mijn omgeving. Aanvullend hierop hebben wij een helpdesk die wordt bemand door deskundige medewerkers. Zij beantwoorden vragen en nemen zelf ook actief contact op met uitkeringsgerechtigden als blijkt dat er onduidelijkheden zijn over het proces. Deze persoonlijke benadering wordt erg gewaardeerd. Daarnaast onderscheiden wij ons door ons inzichtelijke portaal voor opdrachtgevers."

Wat is jouw advies aan onze leden?
"Ben je HR-medewerker bij één van de leden van de WENB of de WWB die gebruikmaakt van onze diensten? Kijk dan eens in ons werkgeversportaal. Dit is mogelijk door 'eHerkenning'. Dit portaal bevat veel informatie die je kan helpen om een goed re-integratiegesprek te voeren met een ex-medewerker die een uitkering ontvangt."