23 mei 2023

Uitvoering werkloosheidsregelingen

Werkgeversvereniging WENB
logo WWplus 765x300px

WWplus voert werkloosheidsregelingen ook uit voor de sector waterschappen.

APG stopt met uitvoering werkloosheidsregelingen
Voor leden van de Vwvw wordt tot 1 januari 2024 de cao-gerelateerde werkloosheidsregelingen uitgevoerd door APG Service Partners BV. De dienstverlening op het gebied van sociale zekerheid past echter niet meer binnen de strategie van APG. Om die reden stoppen zij met deze dienstverlening en moeten leden van de Vwvw een andere uitvoerder zoeken of deze regelingen zelf uitvoeren.

WWplus nieuwe aanbieder uitvoering werkloosheidsregelingen
De Vwvw heeft hierover gesproken met de WENB en WWplus. Dat heeft geresulteerd in de afspraak dat leden van de Vwvw onder de WENB-mantelovereenkomst met WWplus een werkgeverscontract kunnen afsluiten met WWplus voor uitvoering van werkloosheidsregelingen. Opnieuw een mooi resultaat vanuit onze samenwerking: de dienst- en serviceverlening door de WENB voor de Vwvw.