Dashboard DI en benchmarks

Ledenvoordeel

Werkgeversvereniging WENB
Dashboard DI 765x300
Dashboard DI 765x300 Thema duurzame inzetbaarheid 80px

Ons dashboard voor duurzame inzetbaarheid geeft de stand van zaken in jouw organisatie weer: duurzame inzetbaarheid, ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. Vergelijk de cijfers met die van andere bedrijven, binnen de sector en het Nederlands gemiddelde.

Het Dashboard DI is opgebouwd uit data die afkomstig zijn uit drie bronnen:

  • de Ziekteverzuimmeting onder HR (één jaarlijkse uitvraag);
  • een Flitspeiling onder medewerkers (jaarlijks twee deelnamemomenten);
  • gezondheidsgegevens (jaarlijks aangeleverd door Zilveren Kruis).

Deze gegevens gaan over gezondheid, ziekteverzuimpercentage & -meldingsfrequentie, arbeidsvermogen, arbeidsmarktkansen (employability), werktevredenheid en bevlogenheid.

In het Dashboard DI vind je gegevens terug op bedrijfsniveau, in vergelijking tot je sector en het Nederlands gemiddelde. De benchmarkgegevens worden mogelijk gemaakt door TNO (NEA).

Download de folder Dashboard DI en Benchmarks Arbeid (pdf, inloggen verplicht)

Benchmarks Arbeid

Met behulp van de benchmarkgegevens van TNO worden elke twee jaar rapportages vanuit de Benchmarks Arbeid uitgebracht. Deze factsheets bevatten gegevens op sectoraal niveau, op de thema’s:

  • gezonde arbeidsomstandigheden,
  • verzuim en gezondheid,
  • kennis en vaardigheden,
  • aantrekkelijk werkgeverschap,
  • arbeidsmarktperspectief.

Download hieronder de factsheets Benchmark Arbeid voor de diverse sectoren: