Wij delen kennis en ervaringen

Liesbeth Hooghoudt: 'Zilveren Kruis als inspirator, adviseur en procesbegeleider voor bedrijven'

"Als adviseur ga ik geregeld op bezoek bij de bedrijven van de WENB en de WWb. Door de coronacrisis verloopt het contact nu meestal digitaal, maar ik vind het belangrijk om te horen - en zo mogelijk ook te zien - hoe zij bezig zijn om hun medewerkers gezond, vitaal en inzetbaar te houden."

Liesbeth 036 - 930px

"Aan het einde van elk jaar bespreken we onder andere welke interventies ingezet worden via onze pakketten 'Present Persoonlijk' en 'Present Service' zijn ingezet. Dan vraag ik doorgaans ook naar de plannen van HR voor het komende jaar. Tijdens een bezoek vertelde mijn contactpersoon dat zij ernaar streefden om het mentale verzuim omlaag te krijgen. Hoe zij dat konden bereiken wist ze nog niet.

Onvermoede kansen
Toen we gingen kijken naar de inzet van psychologische zorg, bleek dat deze maar minimaal werd ingezet. Ik heb haar in contact gebracht met een aanbieder in mentale zorg, die inmiddels wordt ingezet bij verzuim, maar die ook al in actie komt als er verzuim dreigt. En die ook preventief te werk gaat, om ervoor te zorgen dat medewerkers in hun kracht blijven. Zo’n zorgaanbieder moet goed aansluiten op het type medewerker, maar ook bij de organisatie.

Mijn collega Matti Paulissen en ik helpen graag bij de selectie van de best passende partij. Uit de aanbieders waarmee Zilveren Kruis goede ervaringen heeft, wordt een selectie gemaakt. Dan vinden er gesprekken plaats en worden zij uitgenodigd voor een presentatie aan de werkgever. Daarbij is dan bijvoorbeeld ook de psycholoog aanwezig die bij hen spreekuur zal gaan houden. De werkgever behoudt de regie, maar wij inspireren, adviseren en begeleiden in het keuzeproces als dat gewenst is."

Liesbeth Hooghoudt, consultant gezond ondernemen, telefoon: (06) 537 509 59