Wij delen kennis en ervaringen

Benchmark Ziekteverzuim

De 'Benchmark Ziekteverzuim' is een jaarlijks terugkerend initiatief van de WENB en de WWb om het ziekteverzuim binnen de aangesloten bedrijven in kaart te brengen. Deze benchmark geeft inzicht in de mate van verzuim binnen de verschillende sectoren.

icoon onderzoek

Benchmark Ziekteverzuim
De input voor de thema’s ziekteverzuimpercentage en ziekmeldingsfrequentie wordt verzameld vanuit een verzuimbenchmark, waarbij via een korte vragenlijst gericht aan de HR afdeling, wordt uitgevraagd bij de bedrijven. Deze uitvraag vindt jaarlijks plaats in de periode april/mei.

Download de 'Berekening van verzuim - NVS Standaard voor verzuimregistratie - Nationale Verzuimstatistiek' (pdf, bron: CBS)

Aan de hand van de resultaten kunnen bedrijven zien waar zij staan ten opzichte van de andere bedrijven in hun eigen sector, maar ook ten opzichte van de andere sectoren van de WENB en heel werkend Nederland.

De resultaten worden gedeeld in de directeurenoverleggen en het HPO van de drinkwaterbedrijven. Deze resultaten zullen ook als 'meters' worden opgenomen in het 'Dashboard DI'.

De 'Benchmark Ziekteverzuim' maakt deel uit van het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' en wordt mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis.

Flitspeiling
Naast bovenstaande 'Benchmark Ziekteverzuim' worden jaarlijks alle medewerkers in onze sectoren benaderd om deel te nemen aan een 'Flitspeiling'. Daarin worden hen vragen voorgelegd over de volgende thema’s:

  • arbeidsvermogen
  • arbeidsmarktkansen
  • werktevredenheid
  • bevlogenheid

De procedure hiervoor luidt als volgt: de uitnodiging wordt verzonden aan de HR-afdeling van elk bedrijf, met het verzoek om deze door te zetten aan de medewerkers. Via een link in de uitnodiging komen zij bij de vragenlijst. De antwoorden komen rechtstreeks binnen bij een extern onderzoeksbureau, Flycatcher, en worden verwerkt onder supervisie van Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar in het Strategisch Human Resource Management, in het bijzonder Vitaliteitmanagement bij de Open Universiteit. Door deze werkwijze worden er geen persoonsgegevens uitgewisseld en zijn de antwoorden op geen enkele wijze op persoonsniveau te herleiden.

Vignet meerjarenprogramma Fit en Vitaal - 465px

Meer weten?
Voor meer informatie of vragen over de 'Benchmark Verzuim' kun je als lid contact opnemen met Andrea van de Velde, projectmanager Dashboard DI.

Lees meer over het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal'