Wij delen kennis en ervaringen

Programma 'Fit & Vitaal'

Het doel van het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' is het realiseren van de fitste en vitaalste medewerkers en werkgevers die gemotiveerd en productief werken. Daarbij is het programma gericht op het ontwikkelen, implementeren en faciliteren van kennis, netwerk, projecten, diensten en producten via drie pijlers: het 'Budget Fit & Vitaal', een 'Innovatielab' en werkgerelateerde interventies voor duurzame inzetbaarheid.

Synergie
 1. Budget 'Fit & Vitaal' om initiatieven van individuele werkgevers te stimuleren;
 2. Innovatielab voor onderzoek en pilots naar specifieke thema’s en doelgroepen van medewerkers;
 3. Aanbod van werkgerelateerde interventies voor alle werkgevers te gebruiken voor eigen DI-beleid.

De uitvoering van een doorlopend communicatieplan en een impactmeting maken ook deel uit van dit nieuwe programma.

Het programma Fit & Vitaal is goedgekeurd door het WENB-bestuur en kent een intersectorale 'Programmacommissie Fit & Vitaal' en een intersectorale 'Programmaraad Fit & Vitaal'.
 
Onderdeel van mantelcontract voor de zorgverzekering
Het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' maakt deel uit van het mantelcontract voor de zorgverzekering dat de WENB per 1 januari 2020 met Zilveren Kruis heeft afgesloten voor leden van de WENB en de WWb voor een periode van vijf jaar. Dit betekent dat de diverse activiteiten van het programma een (vrij) directe link hebben met het thema 'Gezondheid & Vitaliteit'.

Budget Fit & Vitaal
Het 'Budget Fit & Vitaal' is bedoeld om initiatieven van individuele werkgevers te stimuleren die gericht zijn op preventie, gezondheid, vitaliteit en arbeidsgerelateerde zorg en daarmee bijdragen aan gezonde, vitale en inzetbare medewerkers. Dit budget is jaarlijks door individuele werkgevers aan te vragen. De maximale vergoeding bedraagt 75% van de projectkosten, die ook in absolute zin gemaximeerd is en wordt bepaald door de combinatie van bedrijfsomvang (aantal medewerkers) en deelnamegraad (aantal verzekerde medewerkers).

In de spelregels is vastgelegd wie hiervan gebruik kan maken: wie, waarvoor en hoe een aanvraag kan worden ingediend en de hoogte van het toe te kennen bedrag. Ook vind je daar terug hoe de vaststelling en uitbetaling van het toegekende 'Budget Fit & Vitaal' plaatsvindt en hoe we kennisdeling willen bevorderen ter inspiratie voor andere werkgevers. Mocht je eerst willen sparren over ideeën of nagaan of een aanpak voor het budget in aanmerking komt, dan kun je contact opnemen met een adviseur gezond ondernemen via Matti Paulissen van Zilveren Kruis.

Innovatielab
Het innovatielab is bedoeld voor onderzoek en pilots naar voor leden relevante thema’s en doelgroepen van medewerkers. Binnen het innovatielab wordt gewerkt met een jaarthema, jaarplanning en denk-/doetanks.

Jaarthema en jaarplanning
Het eerste jaarthema is 'Mentaal Vitaal' en kent een jaarplanning met activiteiten, in eerste instantie met de focus op technische vakmensen. Het begint in Q3 van 2020, zodat de leden activiteiten kunnen inpassen in de nieuwe HR-jaarplannen van hun organisatie.

Denk- en doetanks
In de loop van het jaar 2020 worden denk-/doetanks ingesteld naar specifieke doelgroepen van medewerkers of thema’s die voor onze leden relevant zijn. In eerste instantie richten we ons op de thema's:

 • mentale belasting-belastbaarheid
 • dialoog tussen medewerker en direct leidinggevende
 • de balans tussen werk en privé

Daarbij richten we ons in eerste instantie op doelgroepen die voor onze leden relevant zijn:

 • technische vakmensen (monteurs in de ploegen/volcontinue diensten/WSD)
 • kantoormedewerkers (callcentermedewerkers)
 • oudere medewerkers

Een denk-/doetank onderzoekt oplossing(-srichting)en en test deze zo mogelijk uit in de praktijk of agendeert deze bij de juiste personen in de organisatie/sector. Bij succes wordt opgeschaald. Een denk-/doetank heeft een tijdelijk karakter & kent een afgebakende opdracht. Het bestaat uit doelgroep zelf, experts vanuit de bedrijven en een trekker.

Voor meer informatie, suggesties of interesse voor deelname aan een denk-/doetank, neem dan contact op met Floor van den Heuvel, programmamanager.

Aanbod werkgerelateerde interventies
Het aanbod van werkgerelateerde interventies is bedoeld om werkgevers te ondersteunen in hun beleid om medewerkers gezond, vitaal en inzetbaar te houden voor werk, nu en straks.

Het huidige aanbod bestaat uit:

 • het pakket 'Present!Persoonlijk' met gezondheidsoplossingen voor de individuele medewerker;
 • het 'Dashboard DI', dat ook een verzuimmonitor bevat;
 • diverse interventies met ledenvoordeel.

Op basis van een behoeftepeiling onder leden is naar voren gekomen dat belangstelling bestaat voor collectieve inkoop van:

 • gezondheidsonderzoek/ sectoraal PMO
 • de inkoop van arbodienstverlening
 • begeleiding in casemanagement

Dit wordt nog onderzocht.

Heb je vragen, suggesties of belangstelling om hierin mee te denken of doen, neem dan contact op met Pim Beljaars.