Wij delen kennis en ervaringen

Meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal'

Voor het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers focust de WENB sinds het begin van 2020 op gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid. De ambitie van het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' is het realiseren van de fitste en vitaalste medewerkers, zodat zij gemotiveerd en productief kunnen werken. Hieronder lichten we de focus van het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' toe en vertellen we uit welke componenten het programma bestaat.

Vignet meerjarenprogramma Fit en Vitaal - 465px

Elk bedrijf is vrij in de keuze van activiteiten en interventies die het eigen bedrijfsbeleid of jaarplan voor duurzame inzetbaarheid aanvullen of versterken.

Het aanbod wordt doorlopend ontwikkeld in afstemming met leden van de WENB en de WWb en op basis van inzichten uit eerdere onderzoeken en pilots.

De drie pijlers van het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal'

Het meerjarenprogramma dat dit jaar is opgestart is gericht een betere gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid van de medewerkers. Daarbij focussen we vooral op hun bewustwording (het belang van duurzame inzetbaarheid), houding, cultuur en gedrag (de 'eigen regie').

Binnen de bedrijven delen we kennis en ervaring, werken we aan een netwerk, aan projecten en zoeken naar oplossingen voor vraagstukken. Vanzelfsprekend houden we daarbij zoveel mogelijk rekening met de omstandigheden binnen de bedrijven, de dynamiek van de markt waarin zij opereren en de bedrijfscultuur.

We streven naar concrete, inzichtelijke resultaten en daarom maakt een impactmeting deel uit van het meerjarenprogramma Fit & Vitaal.

schema meerjarenprogramma Fit & Vitaal - 930px


Het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' is gebaseerd op drie pijlers:

1) Budget Fit & Vitaal
Met het 'Budget Fit & Vitaal' helpen wij initiatieven van individuele werkgevers te realiseren, waarmee zij aan gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid kunnen werken. Daarbij stellen wij hen ook in de gelegenheid om gebruik te maken van consultancy door een 'adviseur gezond ondernemen' van Zilveren Kruis.
Vanuit deze activiteiten delen we ook 'good practices' met onze leden.

Wil je weten hoe je hiervan gebruik kunt maken of wil je een aanvraag opstellen of indienen? Lees dan de spelregels voor het Budget Fit & Vitaal.

2) Werkgerelateerde gezondheidsinterventies
Door het mantelcontract met Zilveren Kruis bieden wij de bedrijven die collectief verzekerd zijn de gelegenheid om gebruik te maken van:

  • het aanbod van 'Present! Persoonlijk', dat bestaat uit een scala gezondheidsoplossingen voor medewerkers, zowel op het fysieke als mentale vlak en op het gebied van leefstijl.
  • het aanbod van 'Present! Service', dat met ingang van 1 januari 2020 het pakket 'Present! Persoonlijk' vervangt.
  • interventies met ledenvoordeel voor leden van de WENB en de WWb, om werkgevers te faciliteren en ondersteunen in het gezond, vitaal en inzetbaar houden van hun medewerkers.

3) Onderzoek, pilots en 'doe- en denktanks': een 'Innovatielab'
Dit biedt werkgevers naast inzichten ook kansen om gezamenlijke pilots, onderzoek en experimenten uit te voeren naar specifieke doelgroepen en thema’s.

  • Onder de naam 'Innovatielab' werken we samen aan de gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers. Dit betreft het aanbod van concrete initiatieven voor doelgroepen van medewerkers (zie de activiteitenkalender), maar ook het faciliteren van tijdelijke 'denk- en doetanks' voor een meerdere werkgevers (of een hele sector) die op zoek gaan naar oplossingen voor vraagstukken rond specifieke groepen medewerkers.
  • We richten het 'Lerend Netwerk Fit & Vitaal' op, waaruit we tweemaal per jaar een online of fysiek event voor de leden zullen organiseren.
  • Vanaf de zomer van 2020 tot het najaar van 2021 staat het thema 'Mentaal Vitaal' centraal.


Weten hoe dit voor jouw organisatie kan werken?

Download de 'onepager' Fit & Vitaal (pdf)

 

Bookmark voor HR

Deze pagina vormt de 'startpagina' voor de HR-professionals van de bedrijven die zijn aangesloten bij de WENB en de WWb.

Houd deze pagina in de gaten, want hierop zal in de komende vijf jaren dat het programma 'Fit & Vitaal' loopt veel worden gepubliceerd over de activiteiten en interventies voor duurzame inzetbaarheid. 

Onderdeel van mantelcontract voor de zorgverzekering

Het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' maakt deel uit van het mantelcontract voor de zorgverzekering dat WENB per
1 januari 2020 met Zilveren Kruis heeft afgesloten voor vijf jaar.