Wij delen kennis en ervaringen

Meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal'

Met het programma Fit & Vitaal richten we ons op het aantrekkelijk, meetbaar en zichtbaar maken van gezond & vitaal werken, om daarmee bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid (DI) van medewerkers.

Vignet meerjarenprogramma Fit en Vitaal - 465px

We ondernemen diverse initiatieven waarbij we:

 • op een leuke, laagdrempelige en leerzame manier te werk gaan, passend bij doelgroepen van medewerkers;
 • zichtbaar maken en uitwisselen wat er binnen bedrijven gebeurt, en met welk resultaat;
 • inzetten op waardering van wat goed gaat en successen met elkaar vieren;
 • resultaten van DI-interventies en -beleid meetbaar maken en daarmee nut en noodzaak zichtbaar maken.

In 2021 staan drie hoofdactiviteiten centraal, waaraan leden van WENB-WWb kosteloos kunnen deelnemen:

 1. Verkiezing Vitaalste Vakbedrijf: het zichtbaar maken en waarderen van werkgevers die uitblinken in vitaliteit
 2. Verkiezing Slimste Handen: het zichtbaar maken en waarderen van de meest vitale vakmensen
 3. Dashboard DI, waarvan de verzuimbenchmark onderdeel van uitmaakt: het meetbaar maken hoe je ervoor staat als werkgever t.o.v. de sector en NL (benchmarking) met behulp van de jaarlijkse Verzuimbenchmark.

Vanuit dit programma ondernemen we overigens meerdere initiatieven. Het aanbod wordt doorlopend ontwikkeld in afstemming met leden van de WENB en de WWb en op basis van inzichten uit eerdere onderzoeken en pilots. Elk bedrijf is vrij in de keuze van activiteiten en interventies die het eigen bedrijfsbeleid of jaarplan voor duurzame inzetbaarheid aanvullen of versterken.

Zie voor een overzicht van de initiatieven de activiteitenkalender. In de rubriek 'Mentaal Vitaal', het jaarthema, vind je informatie hoe je als werkgever de mentale fitheid van medewerkers kunt stimuleren, zodat zij gemotiveerd, energiek en productief aan het werk kunnen blijven.

Lid worden van contactgroep Fit & Vitaal?
Wil je als lid van de WENB of de WWb actief geïnformeerd worden over actualiteiten en initiatieven vanuit het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal', meld je dan per e-mail aan voor de contactgroep Fit & Vitaal bij Floor van den Heuvel.

De drie pijlers van het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal'

Het meerjarenprogramma Fit & Vitaal is gericht op een betere gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid van de medewerkers. Daarbij focussen we vooral op hun bewustwording (het belang van duurzame inzetbaarheid), houding, cultuur en gedrag (de 'eigen regie').

Binnen de bedrijven delen we kennis en ervaring, werken we aan een netwerk, aan projecten en zoeken naar oplossingen voor vraagstukken. Vanzelfsprekend houden we daarbij zoveel mogelijk rekening met de omstandigheden binnen de bedrijven, de dynamiek van de markt waarin zij opereren en de bedrijfscultuur.

We streven naar concrete, inzichtelijke resultaten en daarom maakt een impactmeting deel uit van het meerjarenprogramma Fit & Vitaal.

schema meerjarenprogramma Fit & Vitaal - 930px


Het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' is gebaseerd op drie pijlers:

1) Budget en advies Fit & Vitaal
Met het 'Budget Fit & Vitaal' helpen wij initiatieven van individuele werkgevers te realiseren, waarmee zij aan gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid kunnen werken. Daarbij stellen wij hen ook in de gelegenheid om gebruik te maken van consultancy door een 'adviseur gezond ondernemen' van Zilveren Kruis. Vanuit deze activiteiten delen we ook 'good practices' met onze leden.

Wil je weten hoe je hiervan gebruik kunt maken of wil je een aanvraag opstellen of indienen? Lees dan de spelregels voor het Budget en advies Fit & Vitaal.

Lees ook hoe de adviseurs gezond ondernemen van Zilveren Kruis je kunnen helpen:

Lees meer over de eerste pijler van 'Fit & Vitaal': 'Dare to plan!'

2) Werkgerelateerde gezondheidsinterventies
Door het mantelcontract met Zilveren Kruis bieden wij de bedrijven die collectief verzekerd zijn de gelegenheid om gebruik te maken van:

 • het aanbod van 'Present! Persoonlijk' (vervallen, per 1 januari 2021 'Present! Light'), dat bestaat uit een scala gezondheidsoplossingen voor medewerkers, zowel op het fysieke als mentale vlak en op het gebied van leefstijl.
 • het aanbod van 'Present! Service', dat met ingang van 1 januari 2021 het pakket 'Present! Persoonlijk' vervangt.
 • interventies met ledenvoordeel voor leden van de WENB en de WWb, om werkgevers te faciliteren en ondersteunen in het gezond, vitaal en inzetbaar houden van hun medewerkers.

Lees meer over de tweede pijler van 'Fit & Vitaal': 'Dare to choose!'

3) Onderzoek, pilots en 'doe- en denktanks': een 'Innovatielab'
Dit biedt werkgevers naast inzichten ook kansen om gezamenlijke pilots, onderzoek en experimenten uit te voeren naar specifieke doelgroepen en thema’s.

 • Onder de naam 'Innovatielab' werken we samen aan de gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers. Dit betreft het aanbod van concrete initiatieven voor doelgroepen van medewerkers (zie de activiteitenkalender), maar ook het faciliteren van tijdelijke 'denk- en doetanks' voor een meerdere werkgevers (of een hele sector) die op zoek gaan naar oplossingen voor vraagstukken rond specifieke groepen medewerkers.
 • We richten het 'Lerend Netwerk Fit & Vitaal' op, waaruit we tweemaal per jaar een online of fysiek event voor de leden zullen organiseren.
 • Vanaf de zomer van 2020 tot het najaar van 2021 staat het thema 'Mentaal Vitaal' centraal.

Lees meer over de derde pijler van 'Fit & Vitaal': 'Dare to try!'


Weten hoe dit voor jouw organisatie kan werken?

Download de 'onepager' Fit & Vitaal (pdf)