Wij delen kennis en ervaringen

Activiteitenkalender meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal'

Voor het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers focust de WENB sinds het begin van 2020 op gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid. Ook voor 2021 staan er weer activiteiten en events op stapel. Hieronder volgt een overzicht.

Vignet meerjarenprogramma Fit en Vitaal - 465px

 

ACTIVITEITEN 2021


OOK BESCHIKBAAR IN 2021

 • 'Methodiek DI en de ouder wordende medewerker': hiermee kun je als organisatie op een zelf te plannen moment in 2021 gebruikmaken. Deze methodiek is van toepassing op alle medewerkers en je kunt zelf de specifieke doelgroep definiëren. De methode maakt gebruik van het eigenregiemodel en richt zich op het creëren van een breed draagvlak. Door een participatieve aanpak worden met de doelgroep thema’s en uitdagingen gedefinieerd en oplossingen gezocht. Heb je vragen of wil je graag sparren over de mogelijkheden binnen jouw organisatie, neem dan contact op met Matti Paulissen van Zilveren Kruis, telefoon: (06) 101 157 70.
  Download de onepager 'Methodiek Duurzame Inzetbaarheid voor de ouder wordende medewerker' (pdf)

 • In maart of april 2020 startte de tweede pilot 'Zes Zonder Stress'. Een initiatief waar technische vakmensen individueel en in teamverband de 'challenge' aangaan op hun fysieke en mentale vitaliteit. De pilot krijgt een vervolg: in totaal kunnen er drie teams meedoen. Heb je belangstelling of wil je weten of 'Zes zonder Stress' ook voor andere doelgroepen binnen je organisatie in te zetten is, neem dan contact op met Marlous Roelofs van CrossOver, telefoon: (06) 290 205 38.
  Download de onepager 'Zes zonder Stress voor meer vitaliteit' (pdf)

TERUGBLIK OP RECENTE ACTIVITEITEN (2020)

 • Op 4 maart organiseren we een online inspiratiesessie 'In strijd om vitaliteit'. Deze bijeenkomst is vooral interessant voor HR-professionals die de thema's gezondheid, vitaliteit en (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers in portefeuille hebben.
  Daarin wordt ook de app 'Challenge Jouw Toekomst' gepresenteerd. Teams vanuit de bedrijven van de WENB en de WWb kunnen daarvan gebruikmaken en 'opstappen' in april, half mei en sep/okt 2021. De aanmelding hiervoor verloopt via de afdelingen HR.

 • In de praktijk blijken hun vraagstukken rond de gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers namelijk nogal te verschillen. Daarom houdt Zilveren Kruis in februari 'spreekuur' voor HR-professionals:
  11 en 16 februari 2021: Online Open Spreekuur met Zilveren Kruis (13.00 - 14.30 uur, 3 blokken per dag)

 • In januari organiseerden we twee 'Intervisiesessies corona, verzuim en inzetbaarheid', verzorgd door Zilveren Kruis. Deze vonden plaats op dinsdag 12 januari en donderdag 21 januari (beide sessies duurden anderhalf uur en aan elke  zes personen.
  Je kunt je hiervoor niet meer aanmelden, maar lees verder op Intervisiesessie 'corona, verzuim & inzetbaarheid'.

 • Op 24 november 2020 organiseerde de WENB voor het 'Lerend Netwerk Fit & Vitaal' een webinar over het 'Dashboard DI' en het omgaan met coronastress en -kansen: 'het ontdekken, leren en co-creëren'. Prof. Dr. Tinka van Vuuren nam de deelnemers mee in de trends en ontwikkelingen en vertelde over de sectorale verschillen en overeenkomsten. Het tweede deel van het webinar werd gewijd aan het omgaan met coronastress en de kansen die de coronacrisis biedt om het werk anders in te richten. In een workshop onderzochten we samen welke kansen en stressfactoren er zijn, en bedachten we nieuwe manieren en oplossingen.

Onderdeel van mantelcontract voor de zorgverzekering

logo Zilveren Kruis met pay-off

Het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' maakt deel uit van het mantelcontract voor de zorgverzekering dat WENB per
1 januari 2020 met Zilveren Kruis heeft afgesloten voor vijf jaar.

Wat is er al gedaan?

 • In oktober werd de 'Slimste Handen Toolbox' getest bij een paar organisaties. Deze bevat instrumenten voor de (mentale) vitaliteit die aansluiten bij het werk van technische vakmensen. Het gaat erom dat zij - en hun teamleiders - het belang van (mentale) vitaliteit gaan inzien en dat zij daadwerkelijk met hun vitaliteit aan de slag gaan. Wij bieden de HR-professionals binnen onze bedrijven een overzicht van de beschikbare 'tools' en zullen de impact van de initiatieven tonen.

 • Op 25 september werden de awards 'Vitaalste Handen van Nederland' en 'Vitaalste Vakbedrijf van Nederland' uitgereikt aan technische vakmensen en werkgevers die uitblinken op gebied van mentale vitaliteit voor technische vakmensen. De periode voor het nomineren van professionals, teams en werkgevers is op 17 juni 2020 geopend door de organisatie van CrossOver. Meer informatie vind je op de website van 'De Slimste Handen'.

 • Op 1 september organiseerde de WENB voor het nieuwe 'Lerend Netwerk Fit & Vitaal' een webinar over de mentale weerbaarheid van medewerkers.

 • In juli werd gestart met de doorontwikkeling en het testen van de 'Talentenscan Vitaliteit' bij technische vakmensen (monteurs) en hun teamleiders. Hierbij wordt aandacht besteed aan stressbestendigheid, omgaan met werkdruk/stress.
  In september hebben we een webinar georganiseerd waarin de testresultaten werden gedeeld met de (beleids)adviseurs HR.

 • Eveneens in juli is de werving voor de pilot 'Zes zonder stress' gestart. Binnen deze pilot strijden zes teams van technische vakmensen van verschillende bedrijven (sectoren) tegen elkaar. Gedurende zes weken voeren zij verschillende opdrachten ('challenges') uit, onder andere op het gebied van mentale vitaliteit.

Meer weten?

Voor meer informatie, suggesties of interesse voor deelname aan een denk-/doetank, neem dan contact op met Floor van den Heuvel.