Wij delen kennis en ervaringen

DASHBOARD DUURZAME INZETBAARHEID

Met het 'Dashboard voor Duurzame Inzetbaarheid' (DI) heeft de WENB, samen met een aantal partners, een benchmark voor de duurzame inzetbaarheid voor alle sectoren ontwikkeld. In dit dashboard kunnen deelnemende bedrijven hun resultaten op het gebied van duurzame inzetbaarheid zien, afgezet tegen de resultaten binnen de eigen sector, alle sectoren van de WENB en van geheel Nederland. Deze compacte benchmark geeft in één oogopslag inzicht in de bedrijfsresultaten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Dit 'Dashboard DI' maakt deel uit van het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' en wordt mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis en Loyalis.

Cirkeldiagram Dashboard DI - 930pxLet op: de cijfers in deze figuur zijn fictief

In het 'Dashboard voor Duurzame Inzetbaarheid' worden resultaten weergegeven over:

 1.     gezondheid
 2.     ziekteverzuimpercentage
 3.     ziektemeldingsfrequentie
 4.     arbeidsvermogen
 5.     arbeidsmarktkansen
 6.     werktevredenheid
 7.     bevlogenheid

Gezondheid en ziekteverzuim - 930pxLet op: de cijfers in deze figuur zijn fictief

Inloggen op het 'Dashboard DI'
(externe website, inloggegevens worden verstrekt door de WENB)

Benchmark Ziekteverzuim
De input voor de thema’s ziekteverzuimpercentage en ziekmeldingsfrequentie wordt verzameld vanuit een verzuimbenchmark, waarbij via een korte vragenlijst gericht aan de HR afdeling, wordt uitgevraagd bij de bedrijven. Deze uitvraag vindt jaarlijks plaats in de periode april/mei.

Download de 'Berekening van verzuim - NVS Standaard voor verzuimregistratie - Nationale Verzuimstatistiek' (pdf, bron: CBS)

Flitspeiling
Naast bovenstaande 'Benchmark Ziekteverzuim' worden jaarlijks alle medewerkers in onze sectoren benaderd om deel te nemen aan een 'Flitspeiling'. Daarin worden hen vragen voorgelegd over de volgende thema’s:

 • arbeidsvermogen
 • arbeidsmarktkansen
 • werktevredenheid
 • bevlogenheid

De procedure hiervoor luidt als volgt: de uitnodiging wordt verzonden aan de HR-afdeling van elk bedrijf, met het verzoek om deze door te zetten aan de medewerkers. Via een link in de uitnodiging komen zij bij de vragenlijst. De antwoorden komen rechtstreeks binnen bij een extern onderzoeksbureau, Flycatcher, en worden verwerkt onder supervisie van Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar in het Strategisch Human Resource Management, in het bijzonder Vitaliteitmanagement bij de Open Universiteit. Door deze werkwijze worden er geen persoonsgegevens uitgewisseld en zijn de antwoorden op geen enkele wijze op persoonsniveau te herleiden.

Benchmark Arbeid
Naast de verschillende uitvragen aan de bedrijven voor verwerking in het 'Dashboard DI' zijn ook gegevens uit de 'Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden' van TNO opgenomen voor de resultaten van het Nederlands gemiddelde.

TNO voert dit onderzoek uit onder alle in Nederland werkende mensen, in de leeftijd van 15 tot en met 74 jaar, dus ook de medewerkers van de bij de WENB en de WWb aangesloten bedrijven. Hiermee onderzoekt TNO de veranderingen van de arbeidssituatie en de gevolgen daarvan voor de productiviteit, innovatiekracht, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland. Vanuit deze gegevens heeft de WENB sinds 2019 per sector een benchmark gerealiseerd.

Vijf thema's die in deze 'Benchmark Arbeid' aan bod komen:

 1. gezonde arbeidsomstandigheden
 2. verzuim en gezondheid
 3. kennis en vaardigheden
 4. aantrekkelijk werkgeverschap
 5. arbeidsmarktperspectief

Per sector zijn een aantal bevindingen doorgenomen: punten waarin de sector uitblinkt en punten waaraan binnen de sector gesleuteld kan worden.

Download de factsheet Benchmark Arbeid 2019 voor sector GEO (pdf, inloggen verplicht)

Download de factsheet Benchmark Arbeid 2019 voor sector KTb (pdf, inloggen verplicht)

Download de factsheet Benchmark Arbeid 2019 voor sector NWb (pdf, inloggen verplicht)

Download de factsheet Benchmark Arbeid 2019 voor sector PLb (pdf, inloggen verplicht)

Vragen over deelname vanuit de WENB of de WWb?
Neem dan contact op met Andrea van de Velde, projectmanager Dashboard DI. Zij komt daar dan zo spoedig mogelijk bij u op terug.