Wij delen kennis en ervaringen

DASHBOARD DUURZAME INZETBAARHEID

Tasper heeft in opdracht van de WENB een 'Dashboard voor Duurzame Inzetbaarheid' (DI) ontwikkeld, waarin de deelnemende bedrijven hun resultaten op het gebied van duurzame inzetbaarheid kunnen zien. Deze zijn afgezet tegen de resultaten binnen de eigen sector, alle sectoren van de WENB en van geheel Nederland. Het is een compacte benchmark, die in één oogopslag inzicht geeft in de bedrijfsresultaten op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

segmenten in dashboard di - sq 300px

Voortborduren op expertise
Naast de verschillende uitvragen aan de bedrijven - die voortaan jaarlijks gedaan zullen worden - voor verwerking in het 'Dashboard DI' zijn ook gegevens uit de 'Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden' (NEA) opgenomen.

TNO voert dit onderzoek uit onder alle in Nederland werkende mensen, in de leeftijd van 15 tot en met 74 jaar; dus ook onder medewerkers van de bij de WENB en de WWb aangesloten bedrijven. Hiermee onderzoekt TNO de veranderingen van de arbeidssituatie en de gevolgen daarvan voor de productiviteit, innovatiekracht, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland. Vanuit deze gegevens kan er per sector een benchmark gerealiseerd worden.

WAT VINDT U IN DIT DASHBOARD?
screendump mogen - arbeidsmarktkansen - voorbeeld 465px

In het 'Dashboard voor Duurzame Inzetbaarheid' worden resultaten weergegeven over:

  1.     gezondheid
  2.     ziekteverzuimpercentage
  3.     ziektemeldingsfrequentie
  4.     arbeidsvermogen
  5.     arbeidsmarktkansen
  6.     werktevredenheid
  7.     bevlogenheid

Let op: de graphic hiernaast is slechts een voorbeeld uit de ontwerpfase!


Presentatie en instructie Dashboard DI
Op dinsdag 26 november wijdden wij de Netwerkbijeenkomst DI aan de presentatie van het 'Dashboard Duurzame Inzetbaarheid' en de 'Benchmark Arbeid'. Tijdens deze bijeenkomst werden de sectorale scores gepresenteerd. Per sector wisselden de deelnemers van gedachten over de opmerkelijke bevindingen.

Naar het 'Dashboard DI' (externe website, inloggegevens worden verstrekt door de WENB)

 

MAIL ONS UW VRAGEN OF GEEF EEN WIJZIGING DOOR

Vragen over deelname vanuit de WENB of de WWb?
Heeft u vragen over het Dashboard DI of wilt u wijzigingen doorgeven (contactpersoon of inloggegevens), richt u deze dan aan Andrea van de Velde, projectmanager DI. Zij komt daar dan zo spoedig mogelijk bij u op terug, ter verificatie.