Wij delen kennis en ervaringen

Jaarthema 'Mentaal Vitaal'

In deze rubriek lees je hoe je als werkgever de mentale fitheid van medewerkers kunt bevorderen. Daarbij ligt de focus niet zozeer op het aanpakken van psychische klachten en verzuim, maar vooral op het stimuleren van de mentale fitheid van medewerkers, zodat zij gemotiveerd, energiek en productief aan het werk kunnen blijven.

Vignet meerjarenprogramma Fit en Vitaal - 465px

Sinds de invoering van de Wet op de Arbeidsongeschiktheid is het percentage afkeuringen op psychische gronden gestegen en is op dit moment maar liefst 40%.

In het overgrote deel gaat het om overspannenheid en burn-out. TNO heeft de huidige kosten van psychische arbeidsongeschiktheid geschat op jaarlijks 1,3 miljard euro en daar komt nog eens 3,2 miljard euro bij voor psychisch ziekteverzuim!

In een snel veranderende wereld met veel onzekerheden, en met werk dat ingewikkelder en veeleisender wordt, heb je behoefte aan medewerkers die energiek, fit, gemotiveerd, creatief en proactief zijn; medewerkers die de uitdagingen van deze tijd met succes aankunnen.

Fitheid van de geest speelt een belangrijke rol bij de inzetbaarheid van medewerkers, nu en straks. Medewerkers die mentaal fit zijn, zitten lekker in hun vel en staan positiever in het leven, hebben minder last van stress, en kunnen problemen beter de baas. Het maakt medewerkers beter inzetbaar en productiever.

Columns van Floor van den Heuvel programmamanager Fit & Vitaal

Meer informatie
Naast inhoudelijke kennis en informatie, vind je in deze rubriek over 'Mentaal Vitaal' ook links naar relevante netwerken, concrete initiatieven die ondernomen worden, en oplossingen (interventies) die beschikbaar zijn voor werkgevers en werknemers. Gezien de enorme impact die de coronapandemie heeft op het leven en de mentale gesteldheid van iedereen, delen we informatie voor werkgevers en werknemers om hier zo goed mogelijk mee om te kunnen gaan:

Deze rubriek is tot stand gekomen vanuit het meerjarenprogramma Fit & Vitaal. Er is gekozen voor 'Mentaal Vitaal' als eerste jaarthema voor 2020-2021.

Periodiek geactualiseerde linkverwijzingen
De informatie in bovenstaande webpagina's wordt regelmatig geactualiseerd en aangevuld, dus kom hier nog eens terug!

Heb jij informatie om te delen?
Beschik jij over informatie over het thema Mentaal Vitaal die je graag met andere werkgevers deelt, mail het dan aan Floor van den Heuvel.