Wij delen kennis en ervaringen

BENCHMARK ARBEID

Naast de verschillende uitvragen aan de bedrijven voor verwerking in het 'Dashboard DI' zijn ook gegevens uit de 'Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden' van TNO opgenomen voor de resultaten van het Nederlands gemiddelde.

TNO voert dit onderzoek uit onder alle in Nederland werkende mensen, in de leeftijd van 15 tot en met 74 jaar, dus ook de medewerkers van de bij de WENB en de WWb aangesloten bedrijven. Hiermee onderzoekt TNO de veranderingen van de arbeidssituatie en de gevolgen daarvan voor de productiviteit, innovatiekracht, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland. Vanuit deze gegevens heeft de WENB sinds 2019 per sector een benchmark gerealiseerd.

Vijf thema's die in deze 'Benchmark Arbeid' aan bod komen:

  1. gezonde arbeidsomstandigheden
  2. verzuim en gezondheid
  3. kennis en vaardigheden
  4. aantrekkelijk werkgeverschap
  5. arbeidsmarktperspectief

Per sector zijn een aantal bevindingen doorgenomen: punten waarin de sector uitblinkt en punten waaraan binnen de sector gesleuteld kan worden.

De Benchmark Arbeid wordt eens per twee jaar voor de sectoren van de WENB samengesteld.
Naar verwachting worden medio 2021 de nieuwe factsheets gepubliceerd.

Download de factsheet Benchmark Arbeid 2019 voor sector GEO (pdf, inloggen verplicht)

Download de factsheet Benchmark Arbeid 2019 voor sector KTb (pdf, inloggen verplicht)

Download de factsheet Benchmark Arbeid 2019 voor sector NWb (pdf, inloggen verplicht)

Download de factsheet Benchmark Arbeid 2019 voor sector PLb (pdf, inloggen verplicht)

De 'Benchmark Arbeid' maakt deel uit van het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' en wordt mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis.

Vragen over deelname vanuit de WENB of de WWb?
Neem dan contact op met Andrea van de Velde, projectmanager Dashboard DI. Zij komt daar dan zo spoedig mogelijk bij u op terug.