Arbeidsmarkt

Onze adviseurs voor dit thema: Marinika Knoef en Leila Zariouh

thema-arbeidsmarkt
thema-arbeidsmarkt Thema arbeidsmarkt 80px

De transitie naar een duurzame economie stelt onze sectoren voor de uitdaging om voldoende gekwalificeerde medewerkers te vinden. Wij ondersteunen onze leden met een aanvalsplan dat houvast biedt om het tekort aan arbeidskrachten het hoofd te bieden.

De WENB werkt voor de arbeidsmarkt aanpak ook nauw samen met andere partijen om aan de oplossingen van morgen te werken. Het is onze ambitie om nu en in de komende jaren voldoende gekwalificeerd personeel voor de sector aan te trekken én te behouden.

Aanvalsplan Arbeidsmarkttekorten Techniek, Bouw en Energie

Om die ambitie te realiseren, is het Aanvalsplan Arbeidsmarkttekorten Techniek, Bouw en Energie gelanceerd door de industriecoalitie waarvan de WENB deel uitmaakt. Het doel van dit aanvalsplan is het oplossen van het tekort aan technici, zowel op de korte als op langere termijn. Om dit te realiseren en het potentieel te vergroten, is er samenwerking nodig tussen de diverse branches, de overheid en het technisch onderwijs. Zonder technici geen energietransitie!

Lees meer over het Aanvalsplan

Bekijk de website 'Aanvalsplan Techniek' (van de gezamenlijke initiatiefnemers)

De Gouden Poort in een notendop
Een van de speerpunten van het aanvalsplan is het platform 'De Gouden Poort'. Starters, zij-instromers, nieuwkomers en ervaren vakmensen worden met omscholing begeleid bij de overstap naar de technische sector of binnen de techniek naar een andere sector. Kiezen voor een baan in de betrokken branches van de industriecoalitie betekent een aanbod van tien jaar werk- en ontwikkelgaranties. Hiermee vergroten we het potentieel van technici en laten we geïnteresseerden niet meer los.

Focus vanuit de WENB op de Gouden Poort
In potentie is De Gouden Poort dé toegangspoort voor nieuw en bestaand technisch talent. Onze leden verdienen een prominente plek op dit platform, zodat een kandidaat die interesse heeft in het werkveld van één van onze leden hier meteen aan gekoppeld kan worden. Momenteel wordt in kaart gebracht wat onze leden ontwikkelen en investeren in arbeidsmarkt en opleidingen. Dit gebruiken we als input voor de cofinanciering en De Gouden Poort. Daarnaast komen deskundigen van onze lidbedrijven samen in de werkgroep Aanvalsplan, om verbinding te leggen tussen relevante initiatieven rond het thema arbeidsmarkt en het platform De Gouden Poort.

Meer informatie
Heb je vragen over het Aanvalsplan Arbeidsmarkttekorten en De Gouden Poort, neem dan contact op met Leila Zariouh, adviseur werkgeverszaken en arbeidsmarkt.

Samenwerken voor de lobby

De WENB vliegt het aanvalsplan niet alleen aan, maar deelt de standpunten betreffende de arbeidsmarkt en scholing breed en met verschillende allianties (onder meer Netbeheer Nederland en Energie Nederland) richting de politiek. In de afgelopen jaren hebben we inmiddels bereikt dat ministeries en VNO-NCW integraal onze lobbypunten overnemen. We gaan nu verder onderzoeken hoe we dit kunnen optimaliseren en welke allianties daar het beste bij passen.

Vijf ministers omarmen het plan en werken hier graag aan mee. Ook de media geven het aanvalsplan aandacht.

Meer informatie
Heb je vragen over onze lobby en de contacten met verschillende allianties, neem dan contact op met Marinika Knoef, programmamanager arbeidsmarkt.