Arbeidsverhoudingen

Onze adviseurs voor dit thema: Irma Visser en Reinier Rutjens

fit-en-vitaal-advies
fit-en-vitaal-advies Dashboard vergadering 80px

De WENB ondersteunt haar leden door bevorderen van een constructief overleg met de vertegenwoordigers van medewerkers en het vinden van de juiste balans tussen de belangen van werkgever en medewerker. Ook behartigen wij de belangen van onze leden bij landelijke organisaties.

De collectieve arbeidsverhoudingen zijn de relaties tussen vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en de overheid, gericht op het reguleren van arbeid binnen de bedrijven en in de maatschappij.

De werkgeversvereniging WENB vertegenwoordigt de collectieve belangen van de werkgevers (en daarmee ook die van de werknemers) op sectorniveau. Het cao-overleg dat de WENB voor de werkgevers in elke sector begeleidt is hiervan een voorbeeld.

Wij informeren onze leden over de relevante ontwikkelingen en trends op dit gebied. Dat kan WENB-breed over een Akkoord van sociale partners zijn, of een van de adviesorganen, zoals de Stichting van de Arbeid (StvdA) en de Sociaal-Economische Raad (SER). Maar ook op sectorniveau, over de ontwikkelingen in gerelateerde sectoren om ons heen. Nu de overheid de sociale partners aan de cao-tafel een steeds grotere rol toebedeelt komen er ook meer mogelijkheden en kansen om het collectief ‘op maat’ voor de sector te ontwikkelen.

Platform Arbeidsvoorwaarden

De WENB neemt deel aan het Platform Arbeidsvoorwaarden van VNO-NCW.
De WENB is lid van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsverhoudingen de NVA.

Nieuw ontwerp van werk

De WENB organiseert meerdere keren per jaar actualiteitenbijeenkomsten, al dan niet online. Hierbij komt ook het thema arbeidsverhoudingen aan bod. We zien al een tijd dat het draagvlak voor het cao-overleg onder druk staat. Dit vormde in 2018 de aanleiding om het jaarthema in het teken van de arbeidsverhoudingen van de toekomst te zetten ‘Wereld van het werk’.

Eind 2018 is de commissie Regulering van Werk, ook wel de commissie Borstlap genoemd, door het kabinet ingesteld om met een advies te komen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Het advies ‘In wat voor land willen wij werken?’ werd in januari 2020 gepubliceerd. Daarin doet de commissie een oproep om in Nederland de bakens te verzetten.

De WENB heeft die handschoen opgepakt en is gestart met ‘Nieuw ontwerp van werk’. Hoe zouden onze leden de bakens willen zetten? Het nieuw ontwerp van werk vraagt om nieuwe wet- en regelgeving. Daar wilden wij de bij de WENB niet op wachten. We hebben gekeken wat we zelf konden oppakken en wat de impact van het advies op onze toekomstige cao’s.

Meer over ‘Nieuw ontwerp van werk’

Vragen over dit thema?

Neem dan contact op met Irma Visser of Reinier Rutjens.