Irma Visser

Adviseur Werkgeverszaken

Expertise: cao PLb, arbeidsrecht, arbeidsverhoudingen, wetgeving

Irma Visser 765x300px
Irma Visser 360x405px

Mijn werkbeleving en passie

Hoe kun je in een sterk gereguleerde arbeidsrelatie komen tot een goede balans tussen de belangen van werkgever en werknemer, waarin een ieder zijn verantwoordelijkheid heeft en neemt? Samen met onze leden en samenwerkingspartners zetten we stappen om te komen tot arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen die bijdragen en ondersteunend zijn aan de bedrijfsdoelstellingen, werknemerstevredenheid en betrokkenheid. Of zoals we het binnen de WENB zeggen: "voor, door en met topwerkgevers" door samen te werken aan werk.

Ambitie en visie

Specifiek ben ik verbonden met de sector energieproductie- en -leveringsbedrijven (PLb). Een prachtige sector, die aan een enorm belangrijke uitdaging werkt: de energietransitie. Een sector waarin werkgevers én werknemers hun werk met trots en passie uitvoeren voor een schone en duurzame energievoorziening. En daar draag ik vanuit mijn rol graag een steentje aan bij!

Die uitdaging bestaat niet alleen op inhoud door het zoeken en het creëren en invullen van mogelijkheden. Zeker zo belangrijk is het proces dat nodig is met alle betrokkenen om daar te komen. Ieder cao-traject bestaat uit stappen of stapjes die bijdragen aan de werkgeversvisie en doelstellingen rekening houdend met de belangen van werkgevers én werknemers. Op het gebied van arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen krijgen de sociale partners een steeds grotere rol toebedeeld. Dit biedt kansen voor maatwerk binnen de sectoren en het zorgt voor inspiratie als we nadenken over de cao van de toekomst.