Irma Visser

Beleidsadviseur

Expertise: cao PLb, arbeidsrecht, arbeidsverhoudingen, wetgeving

Irma Visser 765x300px
Irma Visser 360x405px

Mijn werkbeleving en passie

Hoe kun je in een sterk gereguleerde arbeidsrelatie komen tot een goede balans tussen de belangen van werkgever en werknemer, waarin een ieder zijn verantwoordelijkheid heeft en neemt? Samen met onze leden en samenwerkingspartners zetten we stappen om te komen tot arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen die bijdragen en ondersteunen aan de bedrijfsdoelstellingen en werknemerstevredenheid en betrokkenheid. Of zoals we het binnen de WENB zeggen: "voor, door en met topwerkgevers".

Ambitie en visie

Specifiek ben ik verbonden met de sector Grondstoffen Energie en Omgeving. Een prachtige sector die niet altijd de credits krijgt die ze verdient. Wat een stappen zijn en worden er gezet op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en produceren van grondstoffen. Een sector waarin werkgevers én werknemers hun werk met trots en passie uitvoeren voor een schoon, veilig en opgeruimd land. En daar draag ik vanuit mijn rol graag een steentje aan bij!

De uitdaging bestaat niet alleen op inhoud door het zoeken en het creëren en invullen van mogelijkheden. Zeker zo belangrijk is het proces dat nodig is met alle betrokkenen om daar te komen. Na ieder cao-traject kan ik weer blij worden als er weer stappen of stapjes zijn gezet die bijdragen aan de werkgeversvisie en doelstellingen.
Op het gebied van arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen krijgen sociale partners een steeds grotere rol toebedeeld. Dit biedt kansen voor maatwerk binnen de sectoren en het zorgt voor inspiratie als we nadenken over de cao van de toekomst.