07 september 2022

WENB Flitspeiling september 2022

Werkgeversvereniging WENB
Onepager - 1 - Presentatie Dashboard DI 765x300px

De WENB organiseert een tweede Flitspeiling voor haar leden, waarmee zij inzicht krijgen in de duurzame inzetbaarheid van hun bedrijf in vergelijking tot hun sector en Nederland.

De resultaten vind je in het Dashboard DI, dat speciaal voor leden van de WENB en de WWb is ontwikkeld. De Flitspeiling vindt plaats in de periode van dinsdag 13 september tot en met maandag 17 oktober 2022.

Verzoek om deelname
Op 13 september ontvangt elk bedrijf, dat niet heeft deelgenomen aan de Flitspeiling van mei 2022, een e-mailbericht, met het verzoek een korte vragenlijst door te zetten aan alle medewerkers. Het beantwoorden van deze vragen neemt ongeveer vijf tot tien minuten tijd in beslag. De resultaten van deze meting zijn vanaf eind november te vinden in het Dashboard DI.

We hopen op je medewerking te mogen rekenen. Samen vergroten we ons inzicht in duurzame inzetbaarheid!

Meer weten?
De Flitspeilingen en het Dashboard DI maken deel uit van het meerjarenprogramma 'Fit & Vitaal' van de WENB. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis en Loyalis. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met Andrea van de Velde, via (06) 514 206 03.

Voor vragen over Fit & Vitaal kun je contact opnemen met Floor van den Heuvel, programmamanager.