Cao PLb

Onze adviseur voor de sector: Irma Visser

sector-plb
sector-plb Sector PLb 80px

Voor de sector Energie Productie- & -Leveringsbedrijven sluiten we de cao PLb af. Op deze pagina lees je ook meer over het cao-proces.

Actuele cao

Hieronder kun je de actuele cao-teksten bekijken of downloaden: 

cao PLb 2020-2022 (pdf) - Engelse versie (pdf)
overzicht leden WENB voor cao PLb (pdf)

sector PLb sociaal plan 1 januari 2022 tot 1 mei 2022 (pdf)
Nieuwsbericht: 'Sectoraal Sociaal Plan PLb verlengd tot 1 mei 2022' (pdf)

cao PLb 2018-2020 (pdf) - Engelse versie (pdf)
sector sociaal plan PLb 2018 t/m 2021 (pdf) - Engelse versie (pdf)

Nieuwsbericht 'Onderhandelingsresultaat cao PLb 2018-2020' (9 november 2018)
Download de lijst met veel gestelde vragen over het onderhandelingsresultaat (pdf)

cao PLb 2015-2018
cao PLb 2015-2018 (Engelse versie)
sector sociaal plan PLb 2016-2018
sector sociaal plan PLb 2016-2018 (Engelse versie)

Hoe werkt het cao-proces?

De cao-partijen in de sector PLb treffen elkaar regelmatig om de voortgang van protocolafspraken en actualiteiten in de sector te bespreken. Naast deze vorm van periodiek overleg vindt het cao-overleg plaats. Hierbij is het uitgangspunt dat dit overleg start voordat de looptijd van de huidige cao is verstreken. De cao is een collectieve arbeidsovereenkomst die geldt voor werkgevers in deze sector die zijn aangesloten bij de WENB en hun werknemers.

De cao voor de sector PLb wordt afgesloten door de cao-partijen. De werkgeversdelegatie PLb onderhandelt namens de werkgevers in de sector over de cao. Deze delegatie bestaat uit:

  • Tineke de Wolff (Eneco), voorzitter
  • Gido Luijs (Sloe Centrale), lid
  • Lottie Damen (ENGIE), lid
  • Sandra Rademaker (Essent), lid
  • Irma Visser, beleidsadviseur WENB

De vakbonden FNV en CNV voeren namens de werknemers de onderhandelingen over de cao. De werknemersdelegatie bestaat uit:

  • Jolanda Ton, bestuurder FNV
  • Arno Reijgersberg, bestuurder CNV
  • kaderleden van FNV en CNV

Meer weten over de cao's voor sector PLb?

Neem dan contact op met Irma Visser.