Intersectorale intervisiesessies 'Fit & Vitaal' 2023

Werkgeversvereniging WENB
Liesbeth Matti en Floor - 765x300px

In 2023 organiseren we in samenwerking met Zilveren Kruis vijf online intervisiesessies over de preventie van ziekte(verzuim) en het bevorderen van gezondheid, vitaliteit en welzijn op het werk. Hierbij ligt de nadruk op het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen.

Hoewel de aanmeldingstermijn is verstreken kun je aangeven belangstelling te hebben door een bericht te zenden aan  Floor van den Heuvel, programmamanager Fit & Vitaal.

Deelnemers aan de intervisiesessies in 2022 gaven aan het waardevol te vinden om van professionals uit andere organisaties te horen waarmee zij bezig zijn en om onderling kennis, ervaringen en tips uit te wisselen.

Doel en vraagstukken die aan bod komen
Deze intervisiesessies zijn bedoeld om met elkaar uitdagingen en oplossingsrichtingen te bespreken, als het gaat over om preventie van ziekte(verzuim) en het bevorderen van (mentale) gezondheid, vitaliteit en welzijn op het werk. De nadruk ligt op het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen. Vraagstukken die aan bod komen zijn:

 • Wat houdt je op dit moment bezig?
 • Wat gaat er goed en wat zijn de uitdagingen?
 • Wat is je specifieke hulpvraag?
 • Welke ervaringen, tips en suggesties hebben andere professionals?

Doelgroepen
Deze intervisiesessies zijn vooral interessant voor HR-en andere professionals die arbo, gezondheid, vitaliteit, (duurzame) inzetbaarheid, (preventie van) verzuim en terugkeer naar werk in portefeuille hebben, zoals preventiemedewerkers, en specialisten HSE, arbo, verzuim en duurzame inzetbaarheid.

Data en organisatie
Liesbeth Hooghoudt (links op de foto) en Matti Paulissen van Zilveren Kruis organiseren deze intervisiesessies in samenwerking met Floor van den Heuvel.

We organiseren in totaal vijf online intervisiesessies via MS-Teams:

 • dinsdag 14 februari 2023 van 13.00 tot 14.00 uur
 • dinsdag 18 april 2023 van 13.00 tot 14.00 uur
 • dinsdag 20 juni 2023 van 13.00 tot 14.00 uur
 • maandag 18 september 2023 van 13.00 tot 14.00 uur
 • maandag 27 november 2023 van 13.00 tot 14.00 uur

Vraagstukken van grote en kleine bedrijven verschillen soms. Daarom bieden we bij voldoende aanmeldingen op alle bovengenoemde data tegelijkertijd twee sessies aan: één voor bedrijven vanaf 500 medewerkers en één voor bedrijven tot 500 medewerkers.

Aanmelden
We vinden het belangrijk dat we elkaar tijdens de intervisiesessies leren kennen en dat er continuïteit is. Het mooiste zou zijn als het lukt om alle keren aanwezig te zijn of - als dat niet lukt - een vervanger te regelen.

Je kunt je aanmelden als jouw organisatie lid is van de WENB of de WWb én gebruikmaakt van de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis. Wil je zo vriendelijk zijn om voor je aanmelding gebruik te maken van het aanmeldingsformulier? Je opent dit formulier met behulp van de knop 'Aanmelden', hieronder.

Direct na je aanmelding ontvang je een automatische reply (voor ontvangst). Later ontvang je de Outlook-uitnodigingen om te kunnen deelnemen aan de afzonderlijke intervisiesessies.

 • Locatie

  (online m.b.v. MS-Teams)

 • Datum en aanmelding

  Aanmeldperiode:
  2022-12-20T13:30:00 2023-02-09T16:00:00

  Datum en tijdstip:
  2023-02-14T13:00:00 2023-02-14T14:00:00