Wij delen kennis en ervaringen

Themabijeenkomst 'Participatiewet'

Leer alles over het quotum voor mensen met een arbeidsbeperking; dit is voor uw bedrijf van toepassing vanaf 2018. Laat u inspireren hoe bedrijven van de WENB daar invulling aan geven.

In het programma staan twee thema’s centraal: inspiratie en kennisoverdracht.

Het thema 'inspiratie' wordt ingevuld door ervaringen van bedrijven in onze sectoren. Binnen dit thema wordt ingegaan op twee vragen: "Hoe begin je?" en: "Is het ontwikkelen van een leerwerkbedrijf een goede invulling van de Quotumwet?"

Het tweede thema is 'kennisoverdracht'. Inhoudelijk deskundigen geven informatie over de Quotumwet, de financiële regelingen, de begeleiding en de kenmerken van de doelgroep.

Tijdens deze bijeenkomst praten we u bij over de acties die er in de afgelopen vier jaren zijn ondernomen binnen deze thema's. 

Voor wie is deze bijeenkomst interessant?

De bijeenkomst is bedoeld voor directieleden, beleidsmedewerkers, HRM en leidinggevenden.

Het programma

12.00 uur: inloop en ontvangst met lunch
12.45 uur: welkom en inleiding door Reinier Rutjens
13.00 uur: 'Een terugblik op vier jaar WENB en de Quotumwet' door Raymond Sweers (vervangt Iko Kakes)
13.20 uur: 'De Quotumwet en de uitvoering' door Jos Oosterom (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
14.00 uur: 'Hoe begin je? - de verhalen van Vitens en Irado' door Leontine Lagemaat (Vitens) en Jeffrey van Steenes (Irado)

14.40 uur: pauze

15.00 uur: 'Financiële regelingen' door Björn Schuurmans (vervangt Neeltje Huvenaars van Raad & Respons)
15.40 uur: 'Een leerwerkbedrijf' door Pierre Bulkens (Alliander) en Ben Blokhuis (Twente Milieu)
16.20 uur: 'De doelgroep en begeleiding' door: Brigitte van Lierop (Disworks)
17.00 uur: afsluiting inhoudelijk programma en netwerkborrel
17.30 uur: einde bijeenkomst

Bekijk het filmpje van Alliander 'Staan voor een baan' (door tijdgebrek niet vertoond)

Meer informatie
Onderaan deze webpagina leest u meer over inhoudelijke invulling van de twee thema's.

Deze bijeenkomst is georganiseerd door de WENB en de WWb, in samenwerking met de sectorale Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O).

Datum en tijdstip:
2018-03-27T12:00:00 2018-03-27T17:30:00
Locatie:
Bureau WENB en WWb
Adres:
Utrechtseweg 310, gebouw B-42 6812 AR Arnhem
Aanmeldperiode:
2018-02-26T15:00:00 2018-03-26T12:00:00

Programma

27-03-2018
12:00 - 12:45 uur Lunch
17:00 - 17:30 uur Netwerkborrel

Thema 1: inspiratie


'Hoe geef je invulling aan de Quotumwet?'

Vitens en Irado zijn enkele jaren geleden al gestart met de uitvoering van de Quotumwet en delen hun ervaringen, successen en teleurstellingen. Leontine Lagemaat (Vitens) en Jeffry van Steenes (Irado) vertellen over hun ervaringen.
  
'Leerwerkbedrijf'
Twee bedrijven van de WENB laten zien hoe zij als leerwerkbedrijf invulling geven aan de Quotumwet en de SROI-verplichtingen. Twente Milieu is vorig jaar gestart als leerwerkbedrijf met de oprichting van 'Startpunt'. Binnen Alliander is 'Step2Work' al meer dan tien jaar het leerwerkprogramma. Ben Blokhuis (Twente Milieu) en Pierre Bulkens (Alliander) vertellen over hun ervaringen, de valkuilen en ambities.

Thema 2: kennisoverdracht

combifoto 200 px met namen

 

  • 'De Quotumwet en de uitvoering'
    Jos Oostrom (beleidsmedewerker bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) weet alles van de wet en de uitvoeringsregels. Hij beantwoordt graag al uw vragen over de quotumwet.
  • 'Financiële regelingen'
    Neeltje Huvenaars (Raad & Respons) is expert in de regelingen die u als werkgever helpen als u met de doelgroep aan de slag gaat. Zij laat u zien welke mogelijkheden er zijn. En wat u moet doen om ervoor in aanmerking te komen.
  • 'Doelgroep en begeleiding'
    Brigitte van Lierop (Disworks) beschikt over enorm veel kennis van - en ervaring met de doelgroep. Zij ondersteunt bedrijven en organisaties op het gebied van inclusief ondernemen, zowel nationaal als internationaal.