Sector Waterschappen

Onze adviseur voor de sector: Arjan Guijt

Waterkwaliteit testen - 765x300px
Waterkwaliteit testen - 765x300px Sector Waterschappen - 80px

Deze sector bestaat uit de 21 Nederlandse waterschappen en 15 daaraan gelieerde organisaties, waaronder samenwerkende belastingkantoren (waterschappen en gemeenten) en laboratoria. Meer dan 14.000 medewerkers vallen onder de cao Werken voor waterschappen. Het servicebureau WENB ondersteunt de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en zorgt voor de organisatie van uiteenlopende activiteiten.

De Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) is de werkgeversvereniging van de waterschappen en aan de waterschappen gelieerde organisaties. Bij deze organisaties werken in totaal meer dan 14.000 medewerkers.

De Vwvw onderhandelt voor een cao en wil proactief en interactief verbinden met alle medewerkers bij alle leden. De vereniging bestaat, naast haar leden, uit een bureau, een bestuur, een Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden en Werkgeverschap en een cao-onderhandelingsdelegatie.

Het A&O fonds Waterschappen is dé kennispartner voor de sector waterschappen voor de ontwikkeling van toekomstbestendige en weerbare organisaties en medewerkers. De activiteiten van het fonds richten zich op kennisontwikkeling, kennisdeling, faciliteren, inspireren en verbinden.

De Vwvw is lid van de stichting Zelfstandig Publieke Werkgevers (ZPW). De ZPW is actief op het terrein van de arbeidsvoorwaarden van de onderwijssectoren en decentrale overheden. De Vwvw is ook lid van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN).

Lees meer over de Vereniging werken voor waterschappen

De WENB ondersteunt de Vwvw op het gebied van onder andere arbeidsvoorwaarden, communicatie, financiën en secretariaat.

Cao’s en thema’s

De lopende cao Werken voor waterschappen 2024 geldt vanaf 1 januari 2024 tot 1 januari 2025 voor meer dan 14.500 medewerkers van de leden van de Vwvw. Deze cao blijft van kracht tot er nieuwe afspraken worden overeengekomen, zo nodig met terugwerkende kracht.

Leuk en uitdagend werk willen we allemaal. Maar wat betekent dit op het gebied van goed werkgeverschap? De Vwvw is met de vakbonden FNV en CNV (en het A&O fonds) aan de slag met verschillende thema's om daarmee bij te dragen aan goed werkgeverschap:

  • arbeidsmarkt
  • banenafspraak
  • collectieve zorgverzekering
  • functiewaardering
  • in-, door- en uitstroom
  • integriteit
  • pensioen
  • thuiswerken

Meer weten over wat de WENB voor deze sector doet?

Neem dan contact op met Arjan Guijt, adviseur werkgeverszaken.